Znów rusza Poradnia Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego

W nowym roku akademickim odnowiona została działalno ć Poradni Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego. Obecnie porad udziela 8 wolontariuszy – studentów prawa, nad którymi merytoryczny nadzór zajmują prawnicy-praktycy. Poradnia działa już od ponad 2 lat i cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców Krakowa i nie tylko.

Więcej informacji na stronie internetowej poradni: www.poradnia.arslegis.org.pl