Zwyczajne Walne Zebranie Członków

W dniu 15 marca 2009 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ars Legis. Zebranie odbyło się w Klubie Adwokata przy ulicy Sławkowskiej w Krakowie. Zebranie otworzył Prezes – Mec. Sygulski, następnie wybrano Prezydium, przedstawiono Sprawozdanie Zarządu z działalno ci w zeszłym roku, Sprawozdanie Finansowe, opinie Komisji Rewizyjnej oraz wolne wnioski. Wszystkie Uchwały zatwierdzające omawiane kwestie zostały przyjęte.