Bibliografia:

  1. G. Maroń, Święci Patroni Prawników, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2011
  2. A. Karabowicz, K. Tatara, Święty Iwo Helory – patron prawników, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LVII, Zeszyt 2, 2005, s. 251-266
  3. J. S. Langrod, O św. Iwonie patronie adwokatów, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź-Paryż-Poznań-Wilno-Zakopane 1931.
  4. K. Wisłocka-Sieprawska, A. Ĺťuraniewska, Sympozjum w Treguier, Palestra, 11-12, 2002
  5. E. Waliszewska, Św. Iwo patron prawników, Poznań 2003

    CPH.jpg img089.jpg

    Swieci_patroni_prawnikow_okladka.jpg