Poradnia Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego Ars Legis

Jednym z celów statutowych Ars Legis – Stowarzyszenia im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników jest świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej potrzebującym. Stowarzyszenie podjęło się tego zadania najszybciej jak to było możliwe – już od marca 2008 r. wolontariusze świadczyli nieodpłatną pomoc prawną w lokalu przy ulicy Sławkowskiej 12. Z czasem Poradnia nabrała rozmachu i doświadczenia, specjalizując się w prawie mieszkaniowym i spadkowym, czyli dziedzinach, które są najbliżej człowieka, dziedzinach z którymi każdy prędzej czy póĹşniej będzie miał do czynienia.

Dzięki grantom z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (30 000 zł w roku 2008/2009, wniosek oceniony jako jeden z 12 najlepszych złożonych w całej Polsce) oraz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (25 000 zł) udało się zorganizować większy lokal Poradni i stałe dyżury wolontariuszy – studentów wyższych lat studiów prawniczych, w każdy dzień tygodnia, zarówno w godzinach porannych, w środku dnia oraz wieczorem – tak aby umożliwić każdemu zainteresowanemu uzyskanie pomocy.

Lokal został poświęcony przez ks. prof. Franciszka Longchamps de Berier, członka Kapituły Stowarzyszenia Ars Legis dnia 14 paĹşdziernika 2008 r.

m_1256.jpg m_1280.jpg m_1320.jpg

Zobacz GALERIA zdjęć z poświęcenia Poradni.

Wolontariusze pracowali pod merytorycznym nadzorem prawników – praktyków, którzy współpracowali ze Stowarzyszeniem na zasadzie pro bono. Aby uzyskać pomoc, wystarczyło spełnić 3 warunki: bycie osobą niezamożną, która nie może pozwolić sobie na skorzystanie z płatnej pomocy prawnej, właściwość rzeczowa – sprawa musiała dotyczyć problemu z zakresu prawa mieszkaniowego lub spadkowego oraz podpisanie specjalnego oświadczenia o akceptacji zasad i warunków udzielenia pomocy prawnej przez Poradnię.

Pierwsza edycja Poradni zakończyła się wielkim sukcesem – udzieliliśmy pomocy ponad 500 osobom. W tym miejscu możesz przeczytać sprawozdanie podsumowujące pracę Poradni w okresie 2008/2009.

Na następny rok udało się uzyskać kolejne środki finansowe w ramach programu „Obywatel i Prawo” (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności), tym razem w wysokości 25 000 zł. Pozwoliło to na wynajęcie miejsca, które do dziś służ jako lokal Poradni przy ulicy dr L. Zamenhofa 1/4, które jest doskonale skomunikowane z każdą częścią Krakowa oraz z okolicznymi miejscowościami.

Poradnia rozwinęła się znacznie. Na rekrutację zgłosiło się 54 kandydatów (na 14 miejsc), już nie tylko spośród studentów, ale też aplikantów. Poradnia udzieliła pomocy nie tylko krakowianom. W tym miejscu możesz przeczytać sprawozdanie podsumowujące pracę Poradni w okresie 2009/2010.

Pragniemy rozwijać się nieustannie i świadczyć pomoc prawną profesjonalnie, docierając do jak najszerszego kręgu zainteresowanych, dlatego też wszystkich chętnych zapraszamy w każdą środę, w godzinach  od 17.30 do 19.00.

Poradnia Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego


Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory -Patrona Prawników

ul. Batorego 2 w Krakowie (III piętro lokal nr 30)

w każdą środę w godzinach od 17:30 do 19:00.

www.poradnia.arslegis.org.pl,

e-mail: poradnia@arslegis.org.pl,