Dnia 14 paĹşdziernika ks. Prof. F. Longchamp de Berier dokonał poświęcenia lokalu poradni prawnej.

Dnia 14 paĹşdziernika ks. Prof. F. Longchamp de Berier dokonał poświęcenia lokalu poradni prawnej.

Prezes Zarządu adw. Roman Sygulski witając przybyłych stwierdził, iż do uruchomienia poradni w znacznym stopniu przyczyniły się granty: 'Poradnia Prawa Mieszkaniowego Ars Legis ’ przyznany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności w ramach realizacji programu 'Obywatel i Prawo ’ w kwocie 30.000 zł oraz w kwocie 25.000 zł – przyznany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w ramach rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Przyznanie tych grantów to zasługa wolontariusz Macieja Knopka, który opracowywał kilkunastostronicowe wnioski. Prezes złożł mu serdeczne gratulacje a zgromadzeni nagrodzili rzęsistymi oklaskami. Otwarcie poradni oznacza nowy etap w działalności Stowarzyszenia, które krzewić chce ideały swego patrona związane w szczególności z doskonaleniem się w trudnej sztuce boni et eqvi . Każdy zez zgromadzonych chcący podążać śladami naszego patrona powinien szukać odpowiedzi na pytanie: co dla mnie oznacza doskonalenia się w sztuce boni et eqvi? Przed poproszeniem księdza profesora o poświęcenie – Prezes przypomniał modlitwę do Ducha Św.. od której rozpoczynały się posiedzenia Soboru Watykańskiego II:

’Stajemy wobec Ciebie, Duchu Święty, jako grzesznicy, zgromadzeni jednak w imię Twoje. PrzyjdĹş do nas, pozostań z nami, przeniknij nasze serca, naucz nas, co mamy czynić i dokąd zdążać. Ukaż nam, co należ wybrać, abyśmy mogli z Twoją pomocą we wszystkim się Tobie podobać. Ty sam bądĹş naszym doradcą i sprawcą naszych zamierzeń. Ty, Który z Bogiem Ojcem i Jego Synem nosisz chwalebne imię, Ty, który miłujesz sprawiedliwość, nie dozwól, byśmy stali się jej burzycielami. Niech nas nie sprowadzi na manowce nieświadomość, nie zwiedzie powodzenie, nie splami wzgląd na korzyść lub osoby. Złącz nas ściśle ze sobą darem Twojej szczególnej łaski, abyśmy w Tobie byli jedno i w niczym nie odstąpili od prawdy. A jak jesteśmy zgromadzeni w imię Twoje, tak niech we wszystkim rządzi nami sprawiedliwość kierowana miłością, abyśmy teraz w niczym nie sprzeciwili się Tobie, a w przyszłości zasłużli za dobre czyny na wieczną nagrodę ’ .

Ks. Prof. dokonał poświęcenia lokalu i figurki Św. Ivo (nie szczędząc wody święconej licznie zgromadzonym). Ĺťyczył aby poradnia jak najlepiej służła ludziom i zachęcał aby prosić o pomoc i natchnienie Ducha Św. Not. Joanna Greguła – wiceprezes zarządu – wzniosła toast za pomyślność nowego dzieła. Poinformowała, iż ks. Prof. F. Longchamp de Berier zgodził się na objęcie swą pieczą Ars Legis Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory Patrona Prawników (wyrazem tego będzie m. in cotygodniowa msza św w Kolegiacie Św. Anny, we wtorki o 18.30) jak również o złożeniu wniosku do Krajowego Rejestr Sądowego o wpis do Organizacji Pożtku Publicznego.