Kraków 2006 r.

III Święto Prawników
12.05.2006 r.

Święto Prawników odbyło się – po raz trzeci – wyjątkowo w dniu 12.05.2006 r.

Tradycyjnie Święto składało się z trzech części: liturgicznej, naukowej
i towarzyskiej. Jednak z wielu względów różniło się w znacznej mierze
od poprzednich.

Pierwszy raz oficjalnym gospodarzem Święta było Ars Legis – Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników.

O godzinie 18.00 Mszę św. w Kolegiacie św. Anny otwarła – po raz pierwszy – procesja z obrazem św. Iwo,
niesionego przez studentów w tradycyjnych czapkach wydziałowych, za
którymi podążli adwokaci i radcowie prawni w togach zawodowych, a za
nimi – pozostali prawnicy.

Mszę św. odprawiona została przez ks. kard. Stanisława Nagy`ego.
Ponadto koncelebrowali ją między innymi: ks. prof. Jan Maciej Dyduch –
Rektor PAT, ks. prof. Józef Krzywda – Dyrektor Instytutu Prawa
Kanonicznego PAT, ks. dr Jan Pasierbek – Duszpasterz krajowy prawników.

O godz. 19.15 – w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa rozpoczęło się Seminarium pod tytułem: Aktualność prawa naturalnego?.
Naszymi wykładowcami byli: prof. dr hab. Jan Woleński (Instytut
Filozofii UJ), prof. dr hab. Bogdan Szlachta (Instytut Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ), dr Krzysztof Motyka
(KUL) oraz o. dr Jarosław Kupczak OP (PAT).

Oczywiście zakończeniem całej uroczystości było spotkanie towarzyskie
– poczęstunek wraz z lampką wina dla wszystkich zgromadzonych gości,
które odbyło się w Sali Kupieckiej, również w gmachu Magistratu.

Po raz pierwszy Święto cieszyło się patronatem honorowym
– sprawa godna podkreślenia – wszystkich małopolskich korporacji
prawniczych: Rady Krakowskiej Izby Notarialnej, Okręgowej Rady
Adwokackiej w Krakowie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Rady
Małopolskiej Izby Komorniczej w Krakowie – oraz Dziekana Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Patronat medialny nad uroczystością objął Dziennik Polski oraz TVP 3 Kraków.

W uroczystości wzięło udział wiele oficjalnych osobistości
małopolskiego świata prawniczego, m.in. SSA Włodzimierz Baran – Prezes
Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Not. Joanna Greguła – Prezes Rady
Krakowskiej Izby Notarialnej, Adw. Marek Stoczewski – Dziekan Okręgowej
Rady Adwokackiej w Krakowie, R.pr. Małgorzata Łopatko – Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Mgr Rafał Fronczek –
Przewodniczący Rady Małopolskiej Izby Komorniczej, a także Andrzej
Mucha – I Wicewojewoda Małopolski, Paweł Stańczyk – Sekretarz Miasta
Krakowa, oraz Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i
Powiatów Małopolski.
Święto w takim wymiarze odbyło się dzięki wsparciu finansowemu
korporacji prawniczych, Wydawnictwa C.H. Beck, a także uprzejmości
Prezydenta Miasta Krakowa – prof. Jacka Majchrowskiego. Dziękujemy!