Kraków 2007 r.

IV Święto Prawników
18.05.2007 r.

Już po raz czwarty, w dniu 18 maja 2007 r.,
Stowarzyszenie Ars Legis podjęło się organizacji Święta Prawników z
okazji dnia swojego Patrona, św. Iwo Helory, która to uroczystość po
raz pierwszy połączona została z mniej oficjalną imprezą dla studentów
Wydziałów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiej Szkoły
Wyższej pod nazwą Iwonalia.

Po raz kolejny patronat honorowy nad Świętem Prawników objęły – co
istotne – wszystkie małopolskie korporacje prawnicze: Rada Krakowska
Izby Notarialnej, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie, Rada Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Krakowie, Rada Izby Komorniczej w Krakowie, a
także: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej
Szkoły Wyższej. Novum było objęcie uroczystości patronatem
honorowym przez centralny organ samorządu prawniczego, a mianowicie
Krajową Radę Notarialną.

Święto objęte zostało także patronatem medialnym przez: Dziennik Polski, oraz TVP 3 Kraków oraz – po raz pierwszy – Radio Kraków.

Główny dzień uroczystości, wzorem lat ubiegłych, podzielono na część liturgiczną, naukową i towarzyską.

Inauguracyjna Msza Św. w Kolegiacie Św. Anny o godzinie 18.00 koncelebrowana była przez ks. bpa Tadeusza Pieronka,
ks. dr Jana Pasierbka, duszpasterza krajowego prawników oraz
wiceoficjała archidiecezji krakowskiej. Przed Eucharystią z dziedzińca
do wnętrza świątyni przeszła uroczysta procesja z obrazem św. Iwo
niesionym przez studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ w czapkach
wydziałowych. Za nimi podążli duchowni, liturgiczna służba ołtarza, a
następnie prawnicy, w tym szczególnie wyróżniający się adwokaci i
radcowie prawni w togach zawodowych. W pochodzie
wzięli udział także po raz pierwszy umundurowani przedstawiciele Straż
Miejskiej, Policji oraz prawnicy-oficerowie Wojska Polskiego.

Po części liturgicznej, w Auli Collegium Novum, o godzinie 19.15 zaczęło się seminarium na temat "Tolerancja a prawo?",
w którym udział wzięl prof. dr hab. Jan Woleński, Wicemarszałek Senatu
prof. Ryszard Legutko, prof. dr hab. Magdalena Środa, bp prof. Tadeusz
Pieronek oraz dr hab. Andrzej Bryk.
Na zakończenie uroczystości w
gmachu Collegium Novum świętujący mogli kontynuować dyskusję przy
lampce wina i małym poczęstunku.

Studenckie Iwonalia natomiast, co ma być początkiem dorocznej tradycji, składały się z meczu piłki nożnej rozegranego na stadionie Korony między reprezentacjami studentów prawa UJ i KSW.
Lepiej przygotowana okazała się drużna ze starszej krakowskiej
uczelni. Po meczu biorący udział mogli posilić się przy zorganizowanym
grillu, a wieczorem zrelaksować się przy karaoke w Klubie Krzysztofory.

Tak Święto Prawników, jak i Iwonalia, cieszyły się wielkim
zainteresowaniem wśród prawników-praktyków, jak i naukowców, a także
studentów. WyraĹşny jest wzrost frekwencji na spotkaniach naukowych i
towarzyskich w dniu św. Iwo Helory w Krakowie.

Organizacja obu uroczystości nie byłaby możliwa bez wsparcia
finansowego krakowskich samorządów prawniczych: Izb Komorniczej i
Notarialnej w Krakowie, Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie,
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, a także Krajowej Rady
Notarialnej. Należ wspomnieć także o licznych prywatnych darowiznach.
Pomoc udzielili także Dziekani Wydziałów Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiej Szkoły Wyższej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów dnia Św. Iwo.

Relacja filmowa

Âť Kliknij, aby oglądnąć nagranie z IV Święta Prawników

Zapis Audio – Panel Dyskusyjny

Âť Kliknij, aby posłuchać nagrania.