Kraków 2009 r.

VI Święto Prawników
22.05.2009 r.

"m_1443.jpg"

Zdjęcia z Procesji

"m_1462.jpg"

Zdjęcia z Mszy św.

"m_1483.jpg"

Zdjęcia z Seminarium

"m_1513.jpg"

Prezentacja

Quo vadis, wymiarze sprawiedliwości?

22 maja odbyło się VI Święto Prawników – coroczna impreza organizowana przez Stowarzyszenie Ars Legis dla uczczenia św. Iwona – patrona stowarzyszenia jak i wszystkich prawników.

Święto w 2009 r. składało się tradycyjnie z dwóch części – religijnej i świeckiej.

Część religijną obejmowała procesję z obrazem św. Iwo do Kolegiaty Św. Anny w Krakowie oraz Mszę św. Procesji przewodniczył i Mszę św. odprawił ks. bp Tadeusz Pieronek. Swoje kazanie poświęcił postaciom dwojga Świętych – św. Iwonowi i św. Ricie, której liturgiczne wspomnienie przypadało w dniu Święta Prawników. Mszę i procesję uświetnił występ Chóru Mariańskiego pod dyrekcją Jana Rybarskiego.

Część święcka Święta Prawników obejmowała debatę, poczęstunek oraz występ teatru aplikantów adwokackich. Rozpoczął ją jednak występ zespołu Perfugium. Do sali audytoryjnej Pałacu Larischa przy ul. Brackiej członkowie zespołu weszli przy zgaszonym świetle, śpiewając m. in. kantyk ku czci św. Iwona w języku bretońskim. Było to pierwsze i jak na razie jedyne w Polsce wykonanie tego utworu.

Następnie odbyła się debata na temat 'Quo vadis wymiarze sprawiedliwości’. Poświęcona ona była gorącym problemom wymiaru sprawiedliwości, jego reformie i jego bolączkom. Prelegentami byli dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, były minister sprawiedliwości, wiceminister sprawiedliwości Jacek Czaja oraz adwokat Andrzej Michałowski – wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Prof. Ćwiąkalski mówił o podjętych przez niego reformach, w czasie gdy był ministrem sprawiedliwości. Temat kontynuacji tych działań podjął wiceminister Czaja. Natomiast mec. Michałowski powoływał się na przykłady obce, m. in. na reformy podjęte w Anglii. Opowiedział się też za większym urynkowieniem zawodu prawniczego, tak by prawnicy oprócz umiejętności, jakie posiadają obecnie, byli także świetnymi menadżerami. Po debacie wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli m. in. przebywający wśród publiczności senator Janusz Cichoń i poseł Jan Widacki. Debacie przysłuchiwali się licznie zgromadzeni goście – samorządowcy, prawnicy i studenci.

Kontynuacją części świeckiej był poczęstunek w salach reprezentacyjnych Pałacu Larischa. Była to jak zawsze znakomita okazja do spotkania prawników wszystkich profesji, wymiany uwag między osobami, które na co dzień dzieli bariera wykonywanego zawodu.

Spotkanie rozpoczęło się mocnym akcentem artystycznym i tak też się zakończyło. Po poczęstunku goście udali się ponownie do sali audytoryjnej, by oglądnąć przedstawienie przygotowane przez aplikantów adwokackich. Odgrywaną przez nich sztuką był 'Proces templariuszy’ wybitnego polskiego poety XX wieku Zbigniewa Herberta.