"Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników jest organizacją pożytku publicznego, założoną w 2005 r. przez przedstawicieli zawodów prawniczych. Najważniejsze cele Stowarzyszania to szerzenie kultury prawa, integracja środowiska prawników, udzielanie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym oraz formowanie młodych adeptów prawa. Członkowie Stowarzyszenia podejmują się trudu urzeczywistniania w swym życiu zawodowym ideałów św. Iwo Helory – Patrona Prawników, czyli ciągłego doskonalenia się w sztuce „boni et aequi”.
Legalis

Aktualności:

21/07/2008

Uzyskanie kolejnego dofinansowania na Poradnię Prawną

Z przyjemno cią informujemy, że Stowarzyszenie otrzymało kolejne dofinansowanie na otwarcie Poradni Prawnej dla osób niezamożnych.
Dotacja w wysoko ci 25.000 zł została nam przyznana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), którego celem jest wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych.

14/06/2008

Odbiór nominacji w konkursie grantowym

W dniu 12 czerwca w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie odbyło się spotkanie otwierające realizację programu 'Obywatel Prawo’ Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolno ci.

W
spotkaniu wziął udział Wiceprezes Stowarzyszenia Ars Legis
Karol Tatara, który z rąk dyrektora programowego Fundacji
Anny Wojakowskiej – Skiby odebrał nominację w konkursie grantowym do dofinansowania projektu stowarzyszenia pt. 'Poradnia Prawa Mieszkaniowego Ars Legis’.

10/06/2008

Uzyskanie grantu na Poradnię Prawną

Z przyjemno cią informujemy, że w wyniku konkursu Stowarzyszenie pozyskało grant na uruchomienie Poradni Prawnej dla ubogich.Dotacja w wysoko ci 30.000 zł pochodzi z programu Obywatel i Prawo Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolno ci (http://www.pafw.pl).
Ogłoszenie wyników konkursu znajduje się na stronie Instytutu Spraw Publicznych, który jest instytucją wdrażającą program (http://www.isp.org.pl/?v=page&id=557&ln=pl). Chcemy ponadto podkre lić, że wniosek o dofinansowanie złożony przez nas wniosek znalazł się w ród 12 najwyżej ocenionych
przez komisję konkursową projektów i jako taki przeznaczony do
dofinansowania, spo ród ponad stu nadesłanych przez organizacje
pozarządowe wniosków.

15/03/2008

Szkolenie WORD dla prawników – 15.03.2008 r.

W dniu 15.03.2008 r. (sobota) odbędzie się szkolenie
WORD dla prawników. Omówione będą najczęstsze błędy przy edycji pism
prawnych.

Szkolenie jest otwarte dla Członków oraz studentów – wolontariuszy Stowarzyszenia.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 13.00 – 15.00, w sali szkoleniowej OMNI-ARANEO, ul. Daszyńskiego 20.

06/03/2008

Otwarcie Poradni Prawnej Ars Legis

Z przyjemno cią informujemy, iż w dniu 05 marca 2008 r. została uruchomiona Poradnia Prawna Stowarzyszenia Ars Legis.
Poradnia Prawna będzie wiadczyć porady dla osób nie mogących pozwolić sobie na korzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika.
Kontakt z poradnią będzie możliwy pod adresem e-mail:
poradnia@arslegis.org.pl

04/03/2008

Rekolekcje wielkopostne dla prawników

Rekolekcje dla Sędziów, Adwokatów, Prokuratorów, Radców prawnych,

Notariuszy, Komorników oraz Aplikantów
odbędą się w ko ciele Sióstr
Bernardynek przy ul.Poselskiej, w dniach od Niedzieli Palmowej do
Wielkiego Wtorku (16-18.03.2008 r.) o godzinie 19.30.
Uroczyste rozpoczęcie Mszą w. w Niedzielę Palmową , którą odprawi J.E. ks. kard. dr Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.
12/12/2007

Spotkanie dla Prawników 16.XII.2007 r.

Stowarzyszenie oraz Duszpasterstwo Prawników zaprasza w dniu:

16 GRUDNIA 2007 r.

(niedziela)godz. 18.00 – Msza w. dla prawników, Ko ciół Św. Tomasza Apostoła, Kraków, ul. Szpitalna 12 godz. 19.00 – Kasyno Wojskowe, Kraków, ul. Zyblikiewicza 1

Spotkanie pod tytułem :

TOGA, MUNDUR, KOLORATKA

czy da się pogodzić?

10/12/2007

Msza w. dla studentów prawa i nie tylko

W dniu 11.XII.2007 r., jak w co każdy wtorek, odbędzie się
cotygodniowa Msza w. odprawiana przez ks. dr hab. Franciszka
Longchamps de Berier, od niedawna Kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Msza w. odprawiana jest o godz. 18.45 w kaplicy w Kolegiacie w. Anny.
Po Mszy w. ks. Franciszek prowadzi pogadankę na temat Pisma Św., doktryny Ko cioła Katolickiego, itp.
Zaproszeni są w szczególno ci: studenci prawa, pracownicy naukowi Wydziału, oraz pozostali prawnicy.