"Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników jest organizacją pożytku publicznego, założoną w 2005 r. przez przedstawicieli zawodów prawniczych. Najważniejsze cele Stowarzyszania to szerzenie kultury prawa, integracja środowiska prawników, udzielanie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym oraz formowanie młodych adeptów prawa. Członkowie Stowarzyszenia podejmują się trudu urzeczywistniania w swym życiu zawodowym ideałów św. Iwo Helory – Patrona Prawników, czyli ciągłego doskonalenia się w sztuce „boni et aequi”.
Legalis

Aktualności:

04/03/2008

Rekolekcje wielkopostne dla prawników

Rekolekcje dla Sędziów, Adwokatów, Prokuratorów, Radców prawnych,

Notariuszy, Komorników oraz Aplikantów
odbędą się w ko ciele Sióstr
Bernardynek przy ul.Poselskiej, w dniach od Niedzieli Palmowej do
Wielkiego Wtorku (16-18.03.2008 r.) o godzinie 19.30.
Uroczyste rozpoczęcie Mszą w. w Niedzielę Palmową , którą odprawi J.E. ks. kard. dr Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski.
12/12/2007

Spotkanie dla Prawników 16.XII.2007 r.

Stowarzyszenie oraz Duszpasterstwo Prawników zaprasza w dniu:

16 GRUDNIA 2007 r.

(niedziela)godz. 18.00 – Msza w. dla prawników, Ko ciół Św. Tomasza Apostoła, Kraków, ul. Szpitalna 12 godz. 19.00 – Kasyno Wojskowe, Kraków, ul. Zyblikiewicza 1

Spotkanie pod tytułem :

TOGA, MUNDUR, KOLORATKA

czy da się pogodzić?

10/12/2007

Msza w. dla studentów prawa i nie tylko

W dniu 11.XII.2007 r., jak w co każdy wtorek, odbędzie się
cotygodniowa Msza w. odprawiana przez ks. dr hab. Franciszka
Longchamps de Berier, od niedawna Kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Msza w. odprawiana jest o godz. 18.45 w kaplicy w Kolegiacie w. Anny.
Po Mszy w. ks. Franciszek prowadzi pogadankę na temat Pisma Św., doktryny Ko cioła Katolickiego, itp.
Zaproszeni są w szczególno ci: studenci prawa, pracownicy naukowi Wydziału, oraz pozostali prawnicy.

02/12/2007

Szkolenie Ars Legis 15.XII.2007 r.

W dniu 15.XII.2007 r. (sobota) od godz. 11.00 odbędzie się szkolenie dla Członków i wolontariuszy Ars Legis.

Research Prawniczy
Internet w ręku Prawnika XXI wieku.

I. Podstawowe zasady wyszukiwania informacji w Internecie (strony www., grafika, listy dyskusyjne)
II. Strony przydatne dla pracy prawników (wyszukiwarka kodów
pocztowych, wyszukiwarki korporacyjne, kalkulatory odsetek ustawowych i
podatkowych)
III. Bazy danych Ministerstwa Sprawiedliwo ci (Krajowy Rejestr
Sądowy, Rejestr Zastawów, Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych,
pozostałe rejestry)
IV. Bazy danych pozostałych Ministerstw
V. Samorządowe bazy danych (wyszukiwarka gmin, wyszukiwarka przedsiębiorców)
VI. Bazy danych Rynku kapitałowego raporty bieżące i okresowe spółek publicznych, bazy danych GPW S.A., KNF i KDPW S.A.

09/06/2007

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Zarząd Ars Legis Stowarzyszenia im. w. Ivo Helory Patrona Prawników zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków – na dzień 24 czerwca 2007 r. (niedziela) o godz. 19.00 w Klubie Adwokata, przy ul. Sławkowskiej 1.

"procesja34.JPG"

08/05/2007

Relacja z Walnego Zebrania Członków z dnia 07.05.2007 r.

W dniu 07.05.2007 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zbranie Członków Ars Legis.
W skrócie, podjęto uchwały:
1. O zmianie
Statutu – w przedmiocie regulacji kadencji, trybu powołania i
podejmowania uchwał przez nowy organ – Kapitułę Stowarzyszenia.
2. O wezwaniu Członków do regularnego opłacania składek członkowskich.
2. O uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej o Pana Prokuratora Piotra Kosmatego.
Ponadto Zarząd przedstawił relację ze stanu przygotowań nad tegorocznym Świętem Prawników w dniu 18 maja 2007 r.

25/04/2007

Wstępne wiadomo ci na temat IV Święta Prawników 18 maja 2007 r.

Szanowni Państwo,Przedstawiamy wstępne informacje na temat tegorocznego Święta Prawników:Program IV Święta Prawników – 18 maja 2007 r. (piątek)- godz. 18.00 – uroczysta Msza w. pod przewodnictwem JE bpa T. PieronkaMszę poprzedzi procesja z obrazem w. Ivo – z dziedzińca do wnętrza ko cioła.W procesji udział wezmą prawnicy w togach zawodowych (adwokaci, radcowie prawni)oraz zaproszeni zostaną prawnicy wojskowi i policyjni w mundurach galowych.Procesja rozpocznie się przed godz. 18.00, zatem uczestnicy proszeni są ostawienie się na godz. 17.45godz. 19.30 – seminarium pt. Tolerancja a Prawo- aula Collegium Novum UJ

21/12/2006

Relacja ze spotkania 17.12.2006 r.

W dniu 17.12.2006 r. odbyło się spotkanie z Prof. Andrzejem Zollem, który wygłosił wykład ‘Karać czy wychowywać?’ – nawiązujący również do nowelizacji prawa karnego, zarówno materialnego, jak i procedury.

W spotkaniu wzięli udział prawnicy wszystkich
zawodów, jak i studenci prawa. Po wygłoszeniu wykładu wywiązała się
ciekawa dyskusja, w której wzięli udział zwłaszcza praktycy prawa
karnego – adwokaci, prokuratorzy i sędziowie.

08/12/2006

Relacja ze spotkania 19.XI.2006 r.

W dniu 19.11.2006 r. odbyło się spotkanie z ks. prof. dr hab.
Franciszkiem Longchamps de Berier, po więcione orzecznictwu Sądu
Najwyższego U.S.A. w kwestiach relacji Państwo-Ko ciół.