"Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników jest organizacją pożytku publicznego, założoną w 2005 r. przez przedstawicieli zawodów prawniczych. Najważniejsze cele Stowarzyszania to szerzenie kultury prawa, integracja środowiska prawników, udzielanie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym oraz formowanie młodych adeptów prawa. Członkowie Stowarzyszenia podejmują się trudu urzeczywistniania w swym życiu zawodowym ideałów św. Iwo Helory – Patrona Prawników, czyli ciągłego doskonalenia się w sztuce „boni et aequi”.
Legalis

Aktualności:

04/05/2006

DZIEŃ ŚW. IWONA – PATRONA PRAWNIKÓW W POLSCE

W imieniu Stowarzyszenia im. w. Ivo Helory
Patrona Prawników zapraszamy do wzięcia udziału w corocznym Święcie,
które w tym roku odbędzie się w piątek 12.05.2006 r.
Godz. 18.00 uroczysta Msza w. pod przewodnictwem ks. kardynała Stanisława Nagy

Godz. 19.15 panel dyskusyjny: Aktualno ć prawa naturalnego? z udziałem: prof. prof. Jana Woleńskiego, Bogdana Szlachty, Krzysztofa Motyki oraz o. Jarosława Kupczaka OP

Godz. 21.00 spotkanie towarzyskie dla zgromadzonych go ci,