"Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników jest organizacją pożytku publicznego, założoną w 2005 r. przez przedstawicieli zawodów prawniczych. Najważniejsze cele Stowarzyszania to szerzenie kultury prawa, integracja środowiska prawników, udzielanie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym oraz formowanie młodych adeptów prawa. Członkowie Stowarzyszenia podejmują się trudu urzeczywistniania w swym życiu zawodowym ideałów św. Iwo Helory – Patrona Prawników, czyli ciągłego doskonalenia się w sztuce „boni et aequi”.
Legalis

Aktualności:

21/12/2006

Relacja ze spotkania 17.12.2006 r.

W dniu 17.12.2006 r. odbyło się spotkanie z Prof. Andrzejem Zollem, który wygłosił wykład 'Karać czy wychowywać?’ – nawiązujący również do nowelizacji prawa karnego, zarówno materialnego, jak i procedury.

W spotkaniu wzięli udział prawnicy wszystkich
zawodów, jak i studenci prawa. Po wygłoszeniu wykładu wywiązała się
ciekawa dyskusja, w której wzięli udział zwłaszcza praktycy prawa
karnego – adwokaci, prokuratorzy i sędziowie.

08/12/2006

Relacja ze spotkania 19.XI.2006 r.

W dniu 19.11.2006 r. odbyło się spotkanie z ks. prof. dr hab.
Franciszkiem Longchamps de Berier, po więcione orzecznictwu Sądu
Najwyższego U.S.A. w kwestiach relacji Państwo-Ko ciół.

15/09/2006

Relacja ze III Święta Prawników 12.05.2006 r.

Święto Prawników odbyło się – po raz trzeci – wyjątkowo w dniu 12.05.2006 r.

Tradycyjnie Święto składało się z trzech czę ci:
liturgicznej, naukowej i towarzyskiej. Jednak z wielu względów różniło
się w znacznej mierze od poprzednich.

Pierwszy raz oficjalnym gospodarzem Święta było Ars Legis – Stowarzyszenie im. w. Ivo Helory – Patrona Prawników.

04/05/2006

DZIEŃ ŚW. IWONA – PATRONA PRAWNIKÓW W POLSCE

W imieniu Stowarzyszenia im. w. Ivo Helory
Patrona Prawników zapraszamy do wzięcia udziału w corocznym Święcie,
które w tym roku odbędzie się w piątek 12.05.2006 r.
Godz. 18.00 uroczysta Msza w. pod przewodnictwem ks. kardynała Stanisława Nagy

Godz. 19.15 panel dyskusyjny: Aktualno ć prawa naturalnego? z udziałem: prof. prof. Jana Woleńskiego, Bogdana Szlachty, Krzysztofa Motyki oraz o. Jarosława Kupczaka OP

Godz. 21.00 spotkanie towarzyskie dla zgromadzonych go ci,