"Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników jest organizacją pożytku publicznego, założoną w 2005 r. przez przedstawicieli zawodów prawniczych. Najważniejsze cele Stowarzyszania to szerzenie kultury prawa, integracja środowiska prawników, udzielanie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym oraz formowanie młodych adeptów prawa. Członkowie Stowarzyszenia podejmują się trudu urzeczywistniania w swym życiu zawodowym ideałów św. Iwo Helory – Patrona Prawników, czyli ciągłego doskonalenia się w sztuce „boni et aequi”.
Legalis

Aktualności:

08/05/2007

Relacja z Walnego Zebrania Członków z dnia 07.05.2007 r.

W dniu 07.05.2007 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zbranie Członków Ars Legis.
W skrócie, podjęto uchwały:
1. O zmianie
Statutu – w przedmiocie regulacji kadencji, trybu powołania i
podejmowania uchwał przez nowy organ – Kapitułę Stowarzyszenia.
2. O wezwaniu Członków do regularnego opłacania składek członkowskich.
2. O uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej o Pana Prokuratora Piotra Kosmatego.
Ponadto Zarząd przedstawił relację ze stanu przygotowań nad tegorocznym Świętem Prawników w dniu 18 maja 2007 r.

25/04/2007

Wstępne wiadomo ci na temat IV Święta Prawników 18 maja 2007 r.

Szanowni Państwo,Przedstawiamy wstępne informacje na temat tegorocznego Święta Prawników:Program IV Święta Prawników – 18 maja 2007 r. (piątek)- godz. 18.00 – uroczysta Msza w. pod przewodnictwem JE bpa T. PieronkaMszę poprzedzi procesja z obrazem w. Ivo – z dziedzińca do wnętrza ko cioła.W procesji udział wezmą prawnicy w togach zawodowych (adwokaci, radcowie prawni)oraz zaproszeni zostaną prawnicy wojskowi i policyjni w mundurach galowych.Procesja rozpocznie się przed godz. 18.00, zatem uczestnicy proszeni są ostawienie się na godz. 17.45godz. 19.30 – seminarium pt. Tolerancja a Prawo- aula Collegium Novum UJ

21/12/2006

Relacja ze spotkania 17.12.2006 r.

W dniu 17.12.2006 r. odbyło się spotkanie z Prof. Andrzejem Zollem, który wygłosił wykład 'Karać czy wychowywać?’ – nawiązujący również do nowelizacji prawa karnego, zarówno materialnego, jak i procedury.

W spotkaniu wzięli udział prawnicy wszystkich
zawodów, jak i studenci prawa. Po wygłoszeniu wykładu wywiązała się
ciekawa dyskusja, w której wzięli udział zwłaszcza praktycy prawa
karnego – adwokaci, prokuratorzy i sędziowie.

08/12/2006

Relacja ze spotkania 19.XI.2006 r.

W dniu 19.11.2006 r. odbyło się spotkanie z ks. prof. dr hab.
Franciszkiem Longchamps de Berier, po więcione orzecznictwu Sądu
Najwyższego U.S.A. w kwestiach relacji Państwo-Ko ciół.

15/09/2006

Relacja ze III Święta Prawników 12.05.2006 r.

Święto Prawników odbyło się – po raz trzeci – wyjątkowo w dniu 12.05.2006 r.

Tradycyjnie Święto składało się z trzech czę ci:
liturgicznej, naukowej i towarzyskiej. Jednak z wielu względów różniło
się w znacznej mierze od poprzednich.

Pierwszy raz oficjalnym gospodarzem Święta było Ars Legis – Stowarzyszenie im. w. Ivo Helory – Patrona Prawników.

04/05/2006

DZIEŃ ŚW. IWONA – PATRONA PRAWNIKÓW W POLSCE

W imieniu Stowarzyszenia im. w. Ivo Helory
Patrona Prawników zapraszamy do wzięcia udziału w corocznym Święcie,
które w tym roku odbędzie się w piątek 12.05.2006 r.
Godz. 18.00 uroczysta Msza w. pod przewodnictwem ks. kardynała Stanisława Nagy

Godz. 19.15 panel dyskusyjny: Aktualno ć prawa naturalnego? z udziałem: prof. prof. Jana Woleńskiego, Bogdana Szlachty, Krzysztofa Motyki oraz o. Jarosława Kupczaka OP

Godz. 21.00 spotkanie towarzyskie dla zgromadzonych go ci,