"Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników jest organizacją pożytku publicznego, założoną w 2005 r. przez przedstawicieli zawodów prawniczych. Najważniejsze cele Stowarzyszania to szerzenie kultury prawa, integracja środowiska prawników, udzielanie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym oraz formowanie młodych adeptów prawa. Członkowie Stowarzyszenia podejmują się trudu urzeczywistniania w swym życiu zawodowym ideałów św. Iwo Helory – Patrona Prawników, czyli ciągłego doskonalenia się w sztuce „boni et aequi”.
Legalis

Aktualności:

15/06/2018

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków

Szanowni Państwo – Członkowie Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników, działając na podstawie §18 ust. 7 Statutu zawiadamiamy o wyznaczeniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków na dzień 28.06.2018 r., godz. 19:00, ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zebrania; Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków; Stwierdzenie prawidłowości zwołania

24/01/2018

Profesor Wacław Uruszczak uhonorowany medalem Merentibus

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Prof. dr hab. Wacław Uruszczak członek Kapituły naszego Stowarzyszenia został w dniu 15.01.2018 r. uhonorowany medalem Merentibus za zasługi dla Uniwersytetu Jagiellońskiego ze szczególnym uwzględnieniem Collegium Medicum UJ.

22/01/2018

Kolędowanie Ars Legis z udziałem Zespołu Promyki Krakowa

W dniu 21.01.2018 r. odbyło się tradycyjne kolędowanie Członków i Sympatyków Ars Legis Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory Patrona Prawników.

Tegoroczne kolędowanie uświetnił występ dziecięco-młodzieżowego zespołu wokalno-instrumentalnego Promyki Krakowa pod kierunkiem Romy Doniec-Krzemień, który wspólnie z Uczestnikami wykonał kilkana cie najpiękniejszych polskich kolęd.

19/06/2017

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków – 29.06.2017 r., godz. 17:30

Szanowni Państwo, Członkowie Ars Legis – Stowarzyszenia im. w. Ivo Helory – Patrona Prawników, Zawiadamiamy, że Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w czwartek 29 czerwca 2017 r. o godz. 17.30 w Kancelarii Notarialnej przy ul. Topolowej 11 w Krakowie.