"Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników jest organizacją pożytku publicznego, założoną w 2005 r. przez przedstawicieli zawodów prawniczych. Najważniejsze cele Stowarzyszania to szerzenie kultury prawa, integracja środowiska prawników, udzielanie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym oraz formowanie młodych adeptów prawa. Członkowie Stowarzyszenia podejmują się trudu urzeczywistniania w swym życiu zawodowym ideałów św. Iwo Helory – Patrona Prawników, czyli ciągłego doskonalenia się w sztuce „boni et aequi”.
Legalis

Aktualności:

20/01/2016

KOLĘDOWANIE z ARS LEGIS

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków i Sympatyków Stowarzyszenia Ars Legis na wspólne kolędowanie, które odbędzie się 24 stycznia 2016 r. (niedziela) o godz. 1830 w Klubie Adwokata (Kraków, ul. Sławkowska 1). W programie wspólny piew kolęd oraz wystąpienia słowno-muzyczne studentów PWST w Krakowie.
05/11/2015

11 XI 2015 r. – Obchody Święta Niepodległo ci

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków, sympatyków i osoby towarzyszące do wzięcia udziału w corocznych obchodach Święta Niepodległo ci w dniu 11 XI 2015 r. o godzinie 18.30 w Klubie Adwokata w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 1.

Oprócz wspólnego piewu pie ni i piosenek przewidziany jest recital piosenek J. Kaczmarskiego.

Przybywajcie!!

14/10/2015

Zaproszenie do zgłaszania się chętnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Szanowni Państwo,
w związku z wej ciem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku – o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. Nr 1255), oraz w związku ze staraniami Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona prawników o prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Wszystkich Zainteresowanych, którzy zgodnie z ustawą są zdolni do udzielania nieodpłatnych porad prawnych do przesyłania skanu podpisanej deklaracji zainteresowania udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach poradni Stowarzyszenia (wzór deklaracji przesyłamy w załączeniu), wraz z CV, na adres Stowarzyszenia (ul. Topolowa 11, 31-506 Kraków) lub na adres e-mail.
Termin zgłoszeń upłynie w dniu 31.10.2015 r. (decyduje data wpływu do Stowarzyszenia).
Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Stowarzyszenia
29/06/2015

Relacja z Walnego Zebrania Członków z dnia 28.06.2015 r.

W dniu 28 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Ars Legis.

W trakcie, podjęto uchwały:

  1. zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu z działalno ci Stowarzyszenia wraz ze sprawozdaniem z działalno ci pożytku publicznego za 2014 r.;
  2. zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2014 r.;
  3. udzielającą absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej z pełnienia funkcji w 2014 r.;
  4. uzupełniającą skład Zarządu poprzez powołanie dra Wojciecha Arndta (w miejsce rezygnującego z funkcji ref. sądowego Marcina Rozmusa);
  5. uzupełniającą skład Komisji Rewizyjnej poprzez powołanie r.pr. Władysława Wójcika (przed Walnym Zebraniem zrezygnował z członkostwa w zarządzie) oraz ref. sądowego Marcina Rozmusa w miejsce rezygnujących r.pr. Macieja Knopka oraz r.pr. Katarzyny Bąba .
  6. zmieniającą Statut Stowarzyszenia (§ 10 ust. 3, § 12a, § 13, § 16).

Ponadto przeprowadzono dyskusję na temat wznowienia działalno ci biura nieodpłatnej pomocy prawnej oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie.

18/06/2015

Walne Zebranie 2015 r.

Szanowni Państwo, Członkowie Ars Legis – Stowarzyszenia im. w. Ivo Helory – Patrona Prawników,

Zawiadamiamy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w niedzielę 28 czerwca 2015 r. o godz. 19.00 w Klubie Adwokata, ul. Sławkowska 1, Kraków.

W załączeniu proponowany porządek obrad.

02/03/2015

Zebranie Oddziału Lublin

Zawiadamiamy, że Zwyczaje Zebranie Członków Oddziału Lublin Ars Legis Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory Patrona Prawników odbędzie się w sobotę 21 marca 2015 r. o godzinie 16 w budynku Caritas Archidiecezji Lubelskiej, wej cie od Al. Unii Lubelskiej 15.

W porządku obrad przewidziano:
1) rozpatrzenie i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalno ci Oddziału w 2014 r.;
2) wybór członków Zarządu Oddziału;
3) dyskusję nad wnioskami dotyczącymi działalno ci Oddziału w 2015 r.
29/01/2015

Kolędowanie w Klubie Adwokata

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków, Wolontariuszy i Sympatyków Ars Legis do udziału w kolędowaniu w Klubie Adwokata, 1 lutego 2015 r., początek o godzinie 18.

Gwarantujemy dużo piewu i niepowtarzalną atmosferę ostatniego kolędowania zimy.