"Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników jest organizacją pożytku publicznego, założoną w 2005 r. przez przedstawicieli zawodów prawniczych. Najważniejsze cele Stowarzyszania to szerzenie kultury prawa, integracja środowiska prawników, udzielanie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym oraz formowanie młodych adeptów prawa. Członkowie Stowarzyszenia podejmują się trudu urzeczywistniania w swym życiu zawodowym ideałów św. Iwo Helory – Patrona Prawników, czyli ciągłego doskonalenia się w sztuce „boni et aequi”.
Legalis

Aktualności:

20/01/2015

Spotkania opłatkowe w Krakowie i Lublinie

Duszpasterstwo Prawników Archidiecezji Krakowskiej serdecznie zaprasza wszystkich prawników na spotkanie opłatkowe z Ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Spotkanie odbędzie się 25 stycznia 2015 w Pałacu Biskupim przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. Kardynała. Po Mszy Świętej spotkanie opłatkowe i wspólne życzenia.
Jednocze nie, w imieniu Ks. Michała Czelnego oraz Zarządu Oddziału Lublin, w tym samym dniu, tj. 25 stycznia 2015 r. o godzinie 16 zapraszamy na Mszę Świętą oraz Spotkanie Opłatkowe w dniu w budynku Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Bezpo rednio po Eucharystii, około godziny 17, będą Państwo mieli okazję podzielić się opłatkiem. W programie zostało również przewidziane wspólne kolędowanie oraz poczęstunek.
Zachęcamy do uczestnictwa w obu Spotkaniach i wspólnego celebrowania kończącego się według tradycji okresu Bożego Narodzenia.
19/01/2015

Pierwsze kolędowanie Oddziału Silesia

Dnia 16 stycznia 2015 roku Ars Legis Oddział Silesia zorganizował po raz pierwszy wspólne kolędowanie dla członków i sympatyków. Mam nadzieje, że sukces tego wydarzenia przyczyni się do powstania nowej tradycji w ród braci prawniczej na Górnym Śląsku.
"IMG_1253.JPG"
"IMG_1256.JPG"
"IMG_1259.JPG"
"IMG_1264.JPG"

10/01/2015

WIZYTA W KOŚCIELE ŚW. IWONA W IWONICZU-ZDROJU

W dniu 5 stycznia 2015 r. przedstawiciele Stowarzyszenia udali się z wizytą do Iwonicza-Zdroju, gdzie znajduje się jedyny w Polsce ko ciół pod wezwaniem w. Iwona – patrona prawników. W ko ciele tym znajduje się rzeĹşbiona w drewnie lipowym figura w. Iwo autorstwa Władysława Kandefera – słynnego miejscowego artysty.

"Photo01.jpg"

02/12/2014

Konkurs na Kierownika Poradni Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego

Ars Legis Stowarzyszenie im. w. Ivo Helory – Patrona Prawników ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Poradni Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego.
Wymagania: radca prawny, adwokat lub ukończona aplikacja. Mile widziane do wiadczenie w udzielaniu i organizowaniu pomocy prawnej pro bono. Informujemy, że Poradnia działa całkowicie pro bono, tj. żadna zarówno osoby korzystające z pomocy nie wnoszą żadnych opłat, jak i osoby udzielające pomocy nie otrzymują wynagrodzeń.
Zgłoszenia bardzo prosimy przesłać mailem do dnia 15 grudnia 2014 r. na adres arslegis@arslegis.org.pl.
29/11/2014

Święto Niepodległo ci 2014 r.

11 listopada więtowali my tradycyjnie w Klubie Adwokata.

W uroczysto ci wzięli udział: dwoje studentów PWST z recytacjami oraz dwoje pianistów z mini koncertami utworów Fryderyka Chopina. Oczywi cie, gros czasu to wspólny piew pie ni patriotycznych. Udaną nowo cią było przeprowadzenie konkursu recytatorskiego, w którym udział wzięło 6 osób, a jury (arty ci biorący udział w spotkaniu) wybrało laureata konkursu w osobie R. Pr. Anny Zając, która wygłosiła wiersz Lusi Ogińskiej: Dzieciom polskim zamordowanym przez UPA:

Laureatka uhonorowana została nagrodą główną: albumem wydanym przez IPN. Nadto, Prezes Stowarzyszenia wręczył również swoją nagrodę album: ANIOŁY, który nawiązywał do tre ci wygłoszonego wiersza.
"P1340563.JPG"

Jedno z wyróżnień otrzymał Marcin Rozmus za recytację wiersza

Aby wzmóc patriotyczny charakter uroczysto ci – popijano cydr, który ze względu na rosyjskie embargo dla polskich jabłek traktujemy jako napój patriotyczny.
"P1340564.JPG"

12/06/2014

XI Święto Prawników – 24 maja 2014 r.

W sobotę 24 maja 2014 r. więtowali my już po raz jedenasty.
Rozpoczęli my wykładem Profesora Wacława Uruszczaka, który po więcony był neutralno ci wiatopoglądowej państwa. Tematyka ta jest bezpo rednio związana z petycją przygotowaną przez Stowarzyszenie w sprawie dopisania do ustaw korporacyjnych zakończenia możliwo ci lubowania słowami ‘Tak mi dopomóż Bóg’. O samej petycji krótko opowiedzieli Mecenas Karola Tatara i Doktor Grzegorz Maroń.
"IMG_8949.jpg"
Po czę ci merytorycznej udali my się na procesję z relikwiami i obrazem więtego Iwo Helory – Patrona naszego Stowarzyszenia i wszystkich prawników.
"IMG_9099.jpg"
W Kolegiacie Akademickiej w. Anny odprawiona została uroczysta Msza w., której przewodniczył ks. infułat Janusz Gasidło. Po procesji mogli my oddać hołd relikwiom więtego Iwo.
"IMG_9347.jpg"
Spotkanie zakończył koncert Chóru Mariańskiego w zabytkowych krużgankach Collegium Maius o wietlonych pięknym, nastrojowym wiatłem.
"IMG_9494.jpg"
Mamy nadzieję, że chwile tego majowego popołudnia i wieczoru na długo pozostaną w Państwa wspomnieniach.

11/06/2014

Walne Zebranie Członków

Zawiadamiamy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w poniedziałek 30 czerwca 2014 r. o godz. 19.00 w Klubie Adwokata, ul. Sławkowska 1, Kraków. W porządku obrad przewidziano głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalno ci, sprawozdania z działalno ci pożytku publicznego i sprawozdania finansowego oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Możliwa będzie także dyskusja nad dalszymi perspektywami działalno ci.

11/02/2014

Pierwsze efekty inicjatywy

Z rado cią informujemy, że nasza inicjatywa w sprawie umożliwienia zakończenia lubowania przez prawników słowami Tak mi dopomóż Bóg spotkała się z zainteresowaniem mediów oraz odzewem prawników.
Poniżej prezentujemy linki do informacji medialnych o inicjatywie:
http://www.fronda.pl/a/slubowania-wszystkich-prawnikow-z-odwolaniem-do-boga,34245.html
http://krakow.gosc.pl/doc/1875874.Tak-mi-dopomoz-Bog
http://www.tvp.pl/krakow/kronika/wideo/6-ii-2014-godz-1830/13919014 od 10.18
http://www.prawnik.pl/wiadomosci/ludzie-prawa/artykuly/776381,prawnicze-stowarzyszenie-ars-legis-chce-wpisac-boga-do-przysiegi.html
http://info.wiara.pl/doc/1875874.Tak-mi-dopomoz-Bog
http://wpolityce.pl/kontaktownia/73931-tak-mi-dopomoz-bog-w-slubowaniach-prawnikow
http://dziennikkrakowski.pl/?p=10148
Już w ciągu pierwszych dni na stronie www.petycja.arslegis.org.pl udało się uzyskać 200 podpisów prawników, aplikantów i studentów prawa.
Bardzo dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia, którzy poparli inicjatywę, a tych z Państwa, którzy jeszcze nie złożyli podpisu na wskazanej stronie, zachęcamy, by to uczynili. Jednocze nie zwracamy się z gorącym apelem o osobiste poinformowanie o inicjatywie wszystkich znajomych prawników, aplikantów i studentów prawa, aby o inicjatywie dowiedziało się jak najwięcej osób.
Wstępnie Zarząd planuje zbierać podpisy pod petycją do końca lutego.