Podsumowanie pracy Poradni w roku 2009/2010

Podsumowanie pracy Poradni w roku 2009/2010

’Łatwiej
jest wejść na szczyt, niż się na nim utrzymać’ – to znane
powiedzenie dobrze streszcza wyzwania przed jakimi stanęła Poradnia
Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego Ars Legis
– Stowarzyszenia im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników, która
na trwałe wpisała się w krajobraz krakowskich punktów
świadczących bezpłatną pomoc prawną.

Podsumowanie
pracy drugiej edycji Poradni – w roku 2009/2010 – pozwala jednak
twierdzić, że Poradnia stanęła na wysokości zadania i zdołała
utrzymać swoją wysoką pozycję, świadcząc pomoc prawną
rzetelnie, terminowo, dokładnie i profesjonalnie, a przy tym
całkowicie bezpłatnie.

Przyjęliśmy
146 spraw, a wydaliśmy 67 pisemnych stanowisk prawnych, spośród
których 39 stanowiły sprawy mieszkaniowe, a 28 spadkowe. Niestety
zdarzało się, że pewne sprawy nie mogły być zakończone przez
Poradnię. W sprawach mniej skomplikowanych, w których stan
faktyczny i pytania klienta nie budziły uzasadnionych wątpliwości
, Wolontariusze udzielili 41 ustnych informacji prawnych (dotyczących
22 spraw mieszkaniowych oraz 19 spadkowych). Nasi klienci często do
nas wracali ze swoimi innymi sprawami, wielu klientów doceniło też
działalność Poradni z roku 2008/2009 i wracali z nowymi
problemami. Warunkiem uzyskania pomocy było spełnienie jedynie 3
warunków: bycie osobą niezamożną, która nie może pozwolić
sobie na skorzystanie z płatnej pomocy prawnej, sprawa musiała
dotyczyć problemu z zakresu prawa mieszkaniowego lub spadkowego oraz
podpisanie oświadczenie o akceptacji zasad i warunków udzielenia
pomocy prawnej przez Poradnię. Poradnia była dostępna dla klientów
chcących przyjść osobiście
od poniedziałku do piątku, na dyżurach Asystenta Poradni (14
godziny tygodniowo), telefonicznie oraz mailowo. Warto wspomnieć, że
godziny otwarcia poradni były tak pomyślane, aby można było
skorzystać z pomocy zarówno rano (np. od 8.30 do 10.00), w ciągu
dnia, jak i wieczorem (jeden z dyżurów był od 18.30 do 20.30).

Warto
wspomnieć, że również inne punkty pomocy prawnej sugerowały
naszą Poradnię jako właściwe miejsce do przedstawienia sprawy z
zakresu prawa mieszkaniowego i spadkowego, dzięki szeroko zakrojonej
akcji promocyjno-informacyjnej o Poradni dało się usłyszeć bądĹş
przeczytać w mediach. Także krakowski sąd informował niezamożne
osoby o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej przy
ulicy Zamenhofa 1/4 w samym centrum Krakowa. Lokal ten został
wybrany przez Zarząd Ars Legis
– Stowarzyszenia im. św. Ivo Helory ze względu na jego dogodne
położenie (w ramach I obwodnicy Krakowa) – w pobliżu
ul. dr Ludwika Zamenhofa znajduje
się Krakowskie Centrum Komunikacyjne (dworzec kolejowy, autobusowy,
przystanek w tunelu szybkiego tramwaju),
które zapewnia
dogodny dojazd do Poradni z każdej części miasta, a także z
okolicznych miejscowości.

Poradnia
pomagała w sprawach spadkowych i mieszkaniowych głównie
mieszkańcom Krakowa, ale również okolicznych miejscowości, a
nawet Zakopanego. Warto wspomnieć, że jednym z klientów Poradni
był osadzony w
Zakładzie Karnym w Nowym
Sączu.

Rekrutacja
Wolontariuszy zakończyła się 11 stycznia 2010 r. i cieszyła się
bardzo dużm zainteresowaniem. Wystarczy powiedzieć, że na
planowane 14 miejsc dla Wolontariuszy udzielających porad prawnych
zgłosiło się aż 54 kandydatów. Ponadto, co bardzo istotne, 5
osób z poprzedniej edycji Poradni zdecydowało się kontynuować
współpracę z Ars Legis. Niewątpliwie tak duże zainteresowanie
jest związane nie tylko z szeroko zakrojoną akcją
informacyjno-promocyjną, ale również z zainteresowaniem ideą
wolontariatu. Do rekrutacji zgłosili się studenci wyższych lat
studiów prawniczych oraz aplikanci. Po przeprowadzeniu rozmów
kwalifikacyjnych wyłoniono 14 Wolontariuszy, którzy mieli udzielać
pomocy prawnej pod nadzorem merytorycznym 13 Prawników Konsultantów
(w tym aż 11 z poprzedniej edycji Poradni) oraz grupę 8
Wolontariuszy – Redaktorów, którzy mieli za zadanie opracować
internetową bazę porad prawnych, na zasadzie FAQ – Frequently
Asked Questions (często zadawane pytania).
Wolontariusze od 19 stycznia do 30 czerwca odbywali cotygodniowe,
dwugodzinne dyżury podczas których przyjmowali klientów oraz
pracowali nad stanowiskami prawnymi bądĹş, w mniej skomplikowanych
sprawach, udzielali ustnej informacji prawnej. Natomiast
Wolontariusze Redaktorzy w okresie od 2 marca do 30 kwietnia
zapoznali sie
z najbardziej typowymi sprawami na podstawie archiwum
poradni z lat 2008/2009 i
na ich podstawie przygotowali krótkie porady
(FAQ), które zostały następnie sprawdzone przez Prawników
Poradni. Pod koniec maja krótkie porady zostały zamieszczone na
stronie internetowej Poradni.

Jednocześnie,
od 13 stycznia do 10 lutego zorganizowano grupę prawników piszącą
artykuły do
publikacji poświęconej prawu mieszkaniowemu i spadkowemu.
Napisali oni artykuły
o następujących zagadnieniach: podatek od spadków i darowizn
i dodatek mieszkaniowy, stosunek najmu ex
lege,
poświadczenie dziedziczenia, wypowiedzenie umowy najmu, stwierdzenie
nabycia spadku, podwyżka czynszu, dział spadku –
umowny i
sądowy, eksmisja, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku oraz
odpowiedzialność za długi spadkowe.
Warto podkreślić, że są to tematy, które bardzo często
pojawiały się w sprawach, z którymi przychodzili do Poradni
klienci, jak również są to zagadnienia, które dotyczą w znacznym
stopniu codziennej styczności z prawem – jest to w pełnym
znaczeniu tego słowa prawo blisko człowieka. Zespół
redakcyjny składał
się z doświadczonych prawników, radców prawnych, asesorów
notarialnych, aplikantów i urzędnika, z  wieloletnim
doświadczeniem zawodowym w zakresie prawa mieszkaniowego
i spadkowego. Każdy z przygotowanych
poradników z artykułami liczy 28 stron, co jest liczbą znaczną i
z pewnością okaże się pomocą dla potrzebujących pomocy prawnej,
których nie stać na profesjonalną pomoc prawną. Wydrukowano po
1000 poradników, a ich kolportaż trwa. Ponadto, aby ułatwić do
nich dostęp każdemu zainteresowanemu, zdecydowano się na
zamieszczenie ich na stronie internetowej Poradni w
dziale 'Prawo na co dzień’.

W celu
lepszego rozumienia prawa, świadczenia skuteczniejszej i bardziej
profesjonalnej pomocy, a także rozwoju naukowego i zawodowego
Wolontariuszy odbyły się 4 szkolenia merytoryczne, które dotyczyły
prawa mieszkaniowego, prawa spadkowego oraz zasad pracy w Poradni i
obsługiwania klientów. Efektem szkoleń jest uzyskanie przez
wolontariuszy niezbędnego
minimum wiedzy, które było
stale rozwijane poprzez współpracę z Patronem.
Warto wskazać, że na szkoleniach podsumowujących okazało się, że
wolontariusze
dysponują dobrym poziomem wiedzy i umiejętności,
potrzebnych w pracy prawnika. Podkreślenia wymaga, że
wzrost wiedzy i umiejętności następował w trakcie indywidualnych
kontaktów z Patronem
(Prawnikiem Konsultantem),
które są wysoce efektywniejsze niż szkolenie grupowe, i
szczególnie praktykowane w korporacyjnym modelu szkolenia na
aplikacji, stąd Wolontariusze
– studenci uzyskali w ten sposób
dostęp do formy szkolenia normalnie niedostępnej dla studentów,
tj. ciągłej
współpracy z doświadczonym prawnikiem przez cały czas realizacji
programu Poradni

Aby
prawo było bliżej człowieka oraz w celu przeciwdziałania
wykluczeniu prawnemu Polaków Poradnia umieściła na swojej stronie
internetowej profesjonalnie przygotowane i opracowane linki do
wzorów pism przydatnych w codziennym żciu, a dostępnych już
(choć nie zawsze wprost) na stronach internetowych Sądów czy też
Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podsumowując
II edycję Poradni Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego warto wskazać,
że choć zgłoszeń od klientów było mniej, a zainteresowanie
mniejsze niż w edycji I, to jednak Poradnia okazała się sukcesem.
Oprócz udzielenia obiektywnie dużej liczby porad, na uwagę
zasługuje integracja środowiska prawniczego wokół zasad pracy pro
bono,
zainteresowanie studentów i aplikantów ideą wolontariatu a także
nabycie cennego doświadczenia i wiedzy, co skutkuje wyższym
poziomem usług prawniczych oraz lepszą ich dostępnością, również
poprzez sieć Internet.