Statut

Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników

(tekst jednolity)

"Ars Legis – Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników" jest niezależną, apolityczną i nie nastawioną na zysk organizacją prawników wszelkich zawodów, zarówno naukowców, jak i praktyków, pragnących w swoim żciu zawodowym urzeczywistniać ideały swojego Patrona – Świętego Ivo Helory, czyli ciągłego doskonalenia się w trudnej sztuce boni et aequi.

Statut Ars Legis – Stowarzyszenia im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników