I Święto Prawników – Kraków 2004

Reaktywacja Dnia św. Ivo

I Święto Prawników – Kraków 2004 r.

Korzeni reaktywacji Dnia św. Iwo 19 maja – Święta Prawników należ szukać jeszcze w 2003 r., 750-lecia śmierci Świętego.

Otóż w roku tym na ręce prof. Wacława Uruszczaka, kierownika Katedry Historii Prawa i Katedry Prawa Kościelnego i Wyznaniowego wpłynął list od jednego z zachodnich historyków prawa, z zapytaniem o kult Patrona prawników na Uniwersytecie Krakowskim.

Profesor przedstawił list studentom swojego seminarium, i po kilku miesiącach pracy – kwerendy w archiwach krakowskich, udało się im dokonać następujących odkryć: dzień 19 maja był oficjalnie wolny od zajęć na Wydziale Prawa, zaś żwą pozostałością kultu św. Iwo jest jego obraz, obecnie wiszący w gabinecie Oficjała w Pałacu Arcybiskupim w Krakowie. Obraz ten był wystawiany w uroczystej procesji w dniu św. Iwona Wyznawcy w kościele prawników – a był nim nieistniejący obecnie kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny.

Więcej szczegółów na ten temat można wyczytać w artykule: św. Iwo – patron prawników, autorstwa Anny Karabowicz i Karola Tatary, opublikowanym w Czasopiśmie Prawno-Historycznym.

Wyniki naszej kwerendy były na tyle owocne iż zachęciły nas do reaktywacji dnia 19 maja jako święta patronalnego prawników. Z inicjatywy więc studentów, przy pomocy ks. dr. Jana Pasierbka – krakowskiego duszpasterza prawników udało się pomysł zrealizować:

W dniu 19.05.2005 r., o godz. 19.30 w kościele akademickim św. Anny odprawiono uroczystą Mszę św., którą koncelebrowali: ks. prof. Jan Maciej Dyduch, Kierownik Instytutu Prawa Kanonicznego PAT, ks. dr Kazimierz Waliczek – Oficjał krakowski, ks. dr Jan Pasierbek, ks. dr Piotr Majer, oraz ks. Piotr Iwanek.

Po Mszy św. prof. Wacław Uruszczak wygłosił krótki wykład na temat sylwetki św. Iwona, następnie zaś wszyscy goście udali się na część towarzyską w Sali u Kazimierza Wielkiego, w podziemiach Collegium Maius.

Odtąd Święto składa się z tych trzech części: liturgicznej, naukowej i towarzyskiej.

W reaktywacji Święta wzięło udział przeszło kilkadziesiąt osób, w tym profesorowie: Wacław Uruszczak, Kazimierz Baran, Bogdan Szlachta, przedstawiciele praktyki: m.in. adw. Zbigniew Cichoń, adw. Katarzyna Wisłocka-Sieprawska, adw. Alicja Ĺťuraniewska, adw. Roman Sygulski, r.pr. Janina Mędrala, młodsi pracownicy naukowi oraz wielu studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.