W Stowarzyszeniu pracują

Władze, Członkowie i
Wolontariusze Stowarzyszenia

"IMG_87.jpg"

Roman Sygulski
Prezes Zarządu Stowazyszenia
"mIMG_105.jpg"
Joanna Greguła
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
"IMG_22.jpg"
Karol Tatara
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
"IMG_59.jpg"
Anna Piątkowska
Skarbnik Stowarzyszenia
"mIMG_106.jpg"
Anna Karabowicz
Sekretarz Stowarzyszenia
"mIMG_117.jpg"
Magdalena Szepczyńska
Kierownik Poradni
"mIMG_119.jpg"
Maciej Knopek
Koordynator Poradni
"IMG_58.jpg"
Paweł Stanek
Asystent Zarządu Stowazyszenia
"mIMG_118.jpg"

Natalia Kujawa
Asystentka Poradni

"mIMG_114.jpg"
Maciej Drogoń
Wolontariusz
"mIMG_111.jpg"
Agata Skorupska- Cymbaluk
Wolontariusz
"mIMG_113.jpg"
Małgorzata Domeredzka

Wolontariusz

"mIMG_110.jpg"

Paweł Kamiński
Wolontariusz
"mIMG_109.jpg"

Aldona Zając
Wolontariusz

"mIMG_115.jpg"
Krzychu Przybyła
Wolontariusz
"mIMG_116.jpg"

Marek Suchan
Wolontariusz

"mIMG_108.jpg"
Nina Rek- Trybek
Wolontariusz
"mIMG_112.jpg"
Kamil Trybek
Wolontariusz
"mIMG_100.jpg"
Marcin Rozmus
Wolontariusz
"mIMG_104.jpg"
Mateusz Kaliński
Wolontariusz
"mIMG_103.jpg"
Piotr Kopeć
Wolontariusz
"mIMG_102.jpg"
Mateusz Schulz
Wolontariusz
"mIMG_101.jpg"
Beata Banaś
Wolontariusz