11 XI 2015 r. – Obchody Święta Niepodległo ci

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków, sympatyków i osoby towarzyszące do wzięcia udziału w corocznych obchodach Święta Niepodległo ci w dniu 11 XI 2015 r. o godzinie 18.30 w Klubie Adwokata w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 1.

Oprócz wspólnego piewu pie ni i piosenek przewidziany jest recital piosenek J. Kaczmarskiego.

Przybywajcie!!