Formacja

16/04/2018

Przemówienie bł. Jana Pawła II do pracowników Roty Rzymskiej

Przemówienie bł. Jana Pawła II do pracowników Roty Rzymskiej (28 I 2002 r.) 1. Serdecznie dziękuję Księdzu Dziekanowi, który jasno wyrażając wasze uczucia i troski, przedstawił za pomocą krótkich uwag i danych statystycznych waszą codzienną pracę, i wskazał na wagę i złożoność spraw będących przedmiotem waszych orzeczeń. Uroczysta inauguracja nowego roku działalności sądowniczej jest dla

Przemówienie bł. Jana Pawła II do członków Międzynarodowej Unii Prawników Katolickich

Przemówienie bł. Jana Pawła II do członków Międzynarodowej Unii Prawników Katolickich (24 XI 2000 r.) Panie przewodniczący, Drodzy Przyjaciele! Z radością witam was, członków Międzynarodowej Unii Prawników Katolickich, w chwili gdy obchodzicie swój Jubileusz i gdy spotykacie się na zgromadzeniu plenarnym; dziękuję waszemu przewodniczącemu prof. Joël-Benoît d`Onorio. Cieszę się, że Międzynarodowa Unia Prawników Katolickich tworzy

700th Anniversary of the Birth of St. Ivo Hélory Of Brittany

Message of John Paul II to Bishop Lucien Fruchaud of Saint-Brieuc and Tréguier for the 700th Anniversary of the Birth of St. Ivo Hélory Of Brittany(13 V 2003 r.) To Bishop Lucien Fruchaud of Saint-Brieuc and Tréguier On 19 May 2003, the Diocese of Saint-Brieuc and Tréguier celebrates the seventh centenary of the dies natalis

Kazanie Biskupa Polowego WP gen. dyw. Tadeusza Płoskiego wygłoszone w Częstochowie w kaplicy Cudownego Obrazu podczas 29. Pielgrzymki Prawników Polskich

Kazanie Biskupa Polowego WP gen. dyw. Tadeusza Płoskiego wygłoszone w Częstochowie w kaplicy Cudownego Obrazu podczas 29. Pielgrzymki Prawników Polskich(4 X 2008 r.) Witam z radością i pozdrawiam prawników polskich w ramach dorocznej pielgrzymki na Jasną Górę. Każdy chrześcijanin powinien wiedzieć, że prawo naturalne pochodzi od Boga. Jest ono światłem poznania tego, co mamy czynić,

Zawód prawnika jako professio

ks. Remigiusz Sobański Zawód prawnika jako professio Stowarzyszenie ARS LEGIS, podobnie jak wiele innych w ciągu wieków, nazwało się imieniem św. Iwo Helory, patrona prawników. Prawnicy obrali sobie za patrona człowieka, który miał wprawdzie gruntowne wykształcenie prawnicze (i teologiczne), ale nie pozostawił po sobie żadnego tekstu (oprócz testamentu). W odróżnieniu od swego wielkiego, żjącego dwa