Współpraca

Współpraca z Ars Legis Prawników – zarówno praktyków,
wykonujących wszystkie zawody, jak i nauczycieli akademickich
zapraszamy do szeroko rozumianej współpracy, mogącej dotyczyć:

-udzielania bezpłatnej pomocy prawnej pod patronatem Stowarzyszenia;

-wygłaszania nieodpłatnych wykładów dotyczących popularyzacji określonej gałęzi wiedzy prawniczej wśród nieprofesjonalistów;

-pomocy w organizacji uroczystości, sympozjów i wyjazdów;

-promocji Stowarzyszenia w środowisku zawodowym;

-pomocy finansowej.

Ponadto możliwe jest uzyskanie członkostwa
w naszym Stowarzyszeniu, mającego charakter zwyczajny lub wspierający.
Kandydat przyjmowany jest decyzją Zarządu, po wypełnieniu pisemnej
deklaracji członkowskiej.

Deklarujemy również chęć współpracy z wszelkimi organizacjami (stowarzyszeniami, fundacjami itp.) oraz instytucjami publicznymi w zakresie realizacji wspólnych wartości i celów.

W każdym przypadku prosimy o kontakt droga listowną na adres: ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, elektroniczną: arslegis@arslegis.org.pl, lub faksem: +48 12 422 07 55

Wszystkie osoby pragnące wspomóc finansowo nasze Stowarzyszenie prosimy o dokonanie przelewu na następujący numer rachunku bankowego:

 

Credit Agricole Bank Polska SA 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000

Za wszelką okazaną nam pomoc serdecznie dziękujemy.