Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników

Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników jest organizacją pożtku publicznego, założoną w 2005 r. przez przedstawicieli zawodów prawniczych. Najważniejsze cele Stowarzyszania to szerzenie kultury prawa, integracja środowiska prawników, udzielanie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym oraz formowanie młodych adeptów prawa. Członkowie Stowarzyszenia podejmują się trudu urzeczywistniania w swym żciu zawodowym ideałów św. Iwo Helory – Patrona Prawników, czyli ciągłego doskonalenia się w sztuce 'boni et aequi’.

Stowarzyszenie tworzy przestrzeń umożliwiającą wymianę poglądów, doświadczeń i pomysłów pomiędzy reprezentantami wszystkich prawniczych profesji oraz studentami prawa. Owocami tej współpracy są konkretne działa, które służą zarówno prawnikom jak i ludziom nie związanym profesjonalnie z prawem, którzy dzięki wsparciu Stowarzyszenia mogą rozwijać społeczeństwo obywatelskie lub rozwiązywać własne problemy.
Wśród najważniejszych dzieł Stowarzyszenia należ wymienić restytucję kultu św. Iwo Helory, prowadzenie dwóch bezpłatnych poradni prawnych, organizowanie spotkań i wydarzeń kulturalnych, prowadzenie programu formacyjno-edukacyjnego przeznaczonego dla studentów prawa, inicjatywę 'Prawnicy Prawnikom’ polegającą na wspieraniu starszych prawników.

Stowarzyszenie działa na rzecz integrowania środowiska prawniczego. Najważniejszym wydarzeniem jest niewątpliwie coroczne Święto Prawników. Uroczystość jest organizowana od 2004 roku przy współpracy wybitnych krakowskich przedstawicieli zawodów prawniczych, jak również pracowników naukowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Stowarzyszenie jest głównym organizatorem tego znaczącego wydarzenia, na które składa się procesja prawników w togach, msza święta, konferencja oraz bankiet, gdzie spotykają się wybitni przedstawiciele prawa. Poza Świętem, Ars Legis organizuje coroczne spotkania kolędowe i patriotyczne w związku ze Świętem Niepodległości, a także pokazy filmów, prelekcje oraz wykłady.

W ramach prowadzonego programu wolontariatu dedykowanego studentom prawa, Stowarzyszenie organizuje seminaria i szkolenia pogłębiające zarówno praktyczne umiejętności jak i wiedzę o roli i istocie prawa. Wolontariat w Stowarzyszeniu daje młodym ludziom możliwość zapoznania się z trudnym rzemiosłem, jakim jest zawód prawniczy dzięki praktykom zawodowym organizowanym z pomocą członków Stowarzyszeni. Oprócz praktyk w miejscach codziennej pracy prawników, studenci mogą nabyć umiejętności praktyczne poprzez udział w funkcjonującym już od 2008 r. projekcie Poradni Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego, udzielając porad prawnych osobom niezamożnym, gdzie pod okiem starszego prawnika sami przygotowują pisemne stanowisko i rozmawiają z klientami.

Idąc z duchem czasu Ars Legis podejmuje się nowych wyzwań, które wiążą się z udzielaniem pomocy prawnej organizacjom pozarządowym. Od stycznia 2011 roku w nowej siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Kremerowskiej 6/1 w centrum Krakowa, udzielane jest wsparcie prawne z zakresu zakładania organizacji, analizy procedur sądowych, kwestii podatkowych, redagowania statutów oraz innych problemów zgodnie z zapotrzebowaniem klienta – organizacji pozarządowej. Poradnia dla Organizacji Pozarządowych jest częścią Małopolskiego Ośrodka Trzeciego Sektora, zorganizowanego przez Stowarzyszenie wraz z Fundacją dla UJ w ramach dwuletniego projektu szkoleniowo – doradczego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników, jest zrzeszeniem ludzi, którzy cenią drugiego człowieka, współpracę oraz bezinteresowną pomoc , wzorem świętego patrona prawników.