Bóg a zło – spotkanie w ramach Duszpasterstwa Prawników

Skąd bierze się zło? Jak Bóg na nie odpowiada? Skoro Bóg jest dobry i wszechmocny, to dlaczego dopuszcza zło?

Na te pytania poszukiwano odpowiedzi na spotkaniu 'Bóg a zło’, które odbyło się w niedzielny wieczór, dnia 8 grudnia 2013 r., w Święto Niepokalanego Poczęcia Naj więtszej Marii Panny. Prowadził je pochodzący z Niemiec ks. Manfred Deselaers, który od wielu lat pracuje w Centrum Dialogu i Modlitwy w O więcimiu, jest także autorem pracy doktorskiej 'Bóg a zło w wietle biografii i wypowiedzi Rudolfa HĂ ssa komendanta Auschwitz’, która została także wydana w formie książkowej.

Spotkanie po więcone było problemowi zła, ujmowanemu od strony teologicznej i filozoficznej ze szczególnym uwzględnieniem do wiadczeń niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau i postaci Rudolfa HĂ ssa. Zagadnienia te poruszano także w kontek cie biblijnym, zwłaszcza Księgi Hioba.

Spotkanie to było pierwszym z cyklu planowanego przez Duszpasterstwo Prawników Archidiecezji Krakowskiej, we współpracy z Ars Legis – Stowarzyszeniem im. w. Ivo Helory – Patrona Prawników.