Odbiór nominacji w konkursie grantowym

W dniu 12 czerwca w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie odbyło się spotkanie otwierające realizację programu 'Obywatel i Prawo’ Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolno ci. W
spotkaniu wziął udział Wiceprezes Stowarzyszenia Ars Legis
Karol Tatara, który z rąk dyrektora programowego Fundacji
Anny Wojakowskiej – Skiby odebrał nominację w konkursie grantowym do dofinansowania projektu stowarzyszenia pt. 'Poradnia Prawa Mieszkaniowego Ars Legis’. Na spotkaniu zostały także omówione najważniejsze kwestie dotyczące realizacji nominowanych projektów.
"mPICT0603.jpg"
"mPICT0604.jpg""mPICT0605.jpg"