Podpisanie umowy współpracy z TOPR

19 marca 2011 r. w Zakopanem została zawarta umowa pomiędzy Ars Legis Stowarzyszeniem im. Św. Ivo Helory Patrona Prawników a Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w przedmiocie wiadczenia nieodpłatnego doradztwa dla organizacji pozarządowej.
Od tej pory pomoc prawną ponad stuletniej organizacji , której członkowie niosą pomoc w najwyższych polskich górach, będą wiadczyli prawnicy działający w Poradni dla Organizacji Pozarządowych prowadzonej przez Stowarzyszenie Ars Legis. Mamy nadzieję, że wykorzystując naszą wiedzę prawniczą, jako Stowarzyszenie Ars Legis dodamy swój drobny wkład w realizację szlachetnego celu TOPR, jakim jest ratowanie życia i zdrowia ludzi, dla których miło ć do gór okaże się niebezpieczna.
"topr_pu_002.jpg"

Od lewej: Karol Tatra Wiceprezes Zarządu Ars Legis, Jan Krzysztof Naczelnik Straży Ratunkowej TOPR, Maciej Drogoń Skarbnik Zarządu Ars Legis, Czesław Ślimak Wiceprezes Zarządu TOPR.

"topr_pu_001.jpg"
Od lewej: Karol Tatara Wiceprezes Zarządu Ars Legis, Jan Krzysztof Naczelnik Straży Ratunkowej TOPR.