Relacja ze Święta Prawników

"m_1564.jpg"
Zdjęcia z Procesji
"m_1634.jpg"
Zdjęcia z Mszy w.
"m_1697.jpg"
Zdjęcia z Seminarium
"KOS_0299.JPG"
Zdjęcia z bankietu

Pluralizm warto ci w prawie

21 maja odbyło się VII Święto Prawników coroczna impreza organizowana przez Stowarzyszenie Ars Legis dla uczczenia w. Iwona patrona stowarzyszenia jak i wszystkich prawników.

Tegoroczne Święto składało się tradycyjnie z dwóch czę ci religijnej i wieckiej.

Czę ć religijną rozpoczęła procesja z obrazem w. Iwo do Kolegiaty Św. Anny w Krakowie. W tym roku po raz pierwszy niesiono w procesji również sprowadzone z francuskiego Treguier relikwie w. Iwona. Procesji przewodził ks. bp Józef Guzdek wzięli udział prawnicy praktycy i profesorowie prawa ubrani w korporacyjne i profesorskie togi oraz studenci prawa.

Bezpo rednio po procesji odbyła się Msza w., w tym roku sprawowana w intencji tragicznie zmarłych ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. W kazaniu ksiądz biskup nawiązał do innych więtych, których relikwie znajdują się w Krakowie w. Floriana, patrona Krakowa i w. Stanisława patrona Polski. Od tej pory są też w Krakowie relikwie w. Iwo relikwie, które przypominając więtych, przypominają nam, że i my powinni my dążyć do więto ci. Oprawę muzyczną Mszy w. zapewnił Chór Mariański pod dyrekcją Jana Rybarskiego.

Czę ć więcką Święta Prawników rozpoczął występ Chóru Mariańskiego, tym razem w lżejszym repertuarze. Po chwili ciszy po więconej ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem, nastąpiła debata pod tytułem Pluralizm warto ci w prawie, w której wzięli udział ks. dr hab. Franciszek Longchamps de BĂŠrier, dr hab. Andrzej Bryk, prof. KA i dr hab. Beata Polanowska-Sygulska. Dyskusję rozpoczęła dr hab. Polanowska-Sygulska wyja niając sam tytuł debaty i prezentując koncepcję pluralizmu moralnego stanowiska filozoficznego sytuującego się pomiędzy relatywizmem moralnym a monizmem moralnym. Według tej koncepcji problemy moralne nie zawsze muszą mieć jedno, jedynie słuszne rozwiązanie. Ks. prof. Longchamps de BĂŠrier swoje wystąpienie rozpoczął od przypomnienia. Sporo miejsca po więcił niezwykle aktualnym kwestiom bioetycznym, problemowi rozwodów oraz roli sędziów we współczesnym wiecie. Prof. Bryk skupił się na kryzysie współczesnej kultury, która jego zdaniem oparta jest o ideały przy wiecające studenckiej rewolcie z lat 60. XX wieku. Kryzys kultury rzutuje następnie na pojmowanie prawa, opieranie się na koncepcji rights, według której jednostce przysługują prawa i ma ona je egzekwować. Koncepcja ta jest zdaniem Profesora wewnętrznie sprzeczna i prowadzi do mnożenia kolejnych absurdalnych rights (praw), które jednostki chcą egzekwować od państwa. Debacie przysłuchiwali się licznie zgromadzeni prawnicy i studenci.

Czę ć wiecką zakończył poczęstunek w salach reprezentacyjnych Pałacu Larischa. Była to znakomita okazją do spotkania prawników wszystkich profesji, wymiany uwag między osobami, które na co dzień dzieli bariera wykonywanego zawodu.