Święto Prawników na Górnym Śląsku

Dnia 27 paĹşdziernika 2012 roku w Katowicach członkowie Oddziału Silesia naszego Stowarzyszenia zorganizowali po raz pierwszy na Górnym Śląsku – Święto Prawników. W ramach tych uroczysto ci złożyli my kwiaty na grobie księdza profesora Remigiusza Sobańskiego, opiekun duchowny Oddziału Silesia ksiądz doktor Adam Pawlaszczyk Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Katowicach celebrował Mszę Świętą w intencji Prawników oraz Stowarzyszenia, a w klubie Marchołt doktor Andrzej Drogoń wygłosił wykład o historii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Serdecznie dziękujemy za obecno ć przedstawicielom Zarządu w osobach Karola Tatary oraz Macieja Drogonia, a także wszystkim tym którzy przyczynili się do u wietnienia tego Święta. Ĺťywimy nadzieje, że uroczysto ć ta na stałe zago ci w kalendarzu Prawników na Górnym Śląsku i przyczyni się do pogłębienia koleżeńskich więzi.

"P1030702.JPG"