Szkolenie Ars Legis 15.XII.2007 r.

W dniu 15.XII.2007 r. (sobota) od godz. 11.00 odbędzie się szkolenie dla Członków i wolontariuszy Ars Legis.

Research Prawniczy
Internet w ręku Prawnika XXI wieku.

I. Podstawowe zasady wyszukiwania informacji w Internecie (strony www., grafika, listy dyskusyjne)
II. Strony przydatne dla pracy prawników (wyszukiwarka kodów
pocztowych, wyszukiwarki korporacyjne, kalkulatory odsetek ustawowych i
podatkowych)
III. Bazy danych Ministerstwa Sprawiedliwo ci (Krajowy Rejestr
Sądowy, Rejestr Zastawów, Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych,
pozostałe rejestry)
IV. Bazy danych pozostałych Ministerstw
V. Samorządowe bazy danych (wyszukiwarka gmin, wyszukiwarka przedsiębiorców)
VI. Bazy danych Rynku kapitałowego raporty bieżące i okresowe spółek publicznych, bazy danych GPW S.A., KNF i KDPW S.A.

OMNI – ARANEO al. Daszyńskiego 20,31-534 Kraków
Szkolenie będzie prowadził Karol Tatara, aplikant radcowski, starszy prawnik w Łatała i Wspólnicy Spółka komandytowa.

Uprawnieni do darmowego szkolenia są:

– Członkowie Ars Legis, nie zalegający ze składkami członkowskimi
– Wolontariusze Ars Legis, pod warunkiem podpisania umowy o wolontariat ze Stowarzyszeniem
– Członkowie Komitetu Organizacyjnego Iwonaliów Święta Studentów Prawa.