Szkolenie z prawa organizacji pozarządowych

Przypominamy, że w sobotę 22 stycznia 2011 r. o godz. 10 w Klubie Adwokatów przy ul. Sławkowskiej 1 odbędzie się drugie szkolenie z zakresu prawa organizacji pozarządowych przeprowadzone przez SSR Anetę Komendę, przewodniczącą sekcji Rejestru organizacji społecznych XI Wydziału Gospodarczego KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmie cia w Krakowie.

Szkolenie będzie po więcone przede wszystkim ustawie o działalno ci pożytku publicznego i wolontariacie, w tym także jej obszernej nowelizacji uchwalonej w 2010 r.Serdecznie zapraszamy!