Uroczysto ci ku czci w. Jana z Kęt

Przypominamy, że w najbliższy wtorek (20 paĹşdziernika) członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Ars Legis wezmą udział w uroczysto ciach ku czci w. Jana z Kęt, które rozpoczną się o godz. 19.30 w Kolegacie w. Anny. Wcze niej, o 18.30, spotkanie w salce, po więcone postaci Świętego.