V Ogólnopolski Zjazd Środowisk Konserwatywnych i Obywatelskich

V Ogólnopolski Zjazd Środowisk Konserwatywnych i Obywatelskich odbył się 15 listopada 2008 roku, w Auli D na XII piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Zjazd był zorganizowany przez Collegium Civitas, Fundację Odpowiedzialno ć Obywatelska oraz Instytut Jagielloński. Cało ć otworzył pomysłodawca Instytutu – prof. Wojciech Roszkowski krótkim wykładem na temat jak dbać o dobro wspólne i interes publiczny we współczesnej Polsce. Warto dodać, że taki był też temat tegorocznego Zjazdu.
"Profesor
Po każdym wystąpieniu był czas na ciekawą debatę i możliwo ć zadawania pytań PT Prelegentom.
"Pytanie

Po Profesorze swój referat wygłosił Marcin Chludziń ki z Instytutu Jagiellońskiego. Mówił on o administracji dbającej o interes publiczny
"Marcin
Z kolei Marcin Gomoła, reprezentujący Stowarzyszenie Fair Play dywagował czy Samorządy zawodowe, zwłaszcza prawnicze, działają na szkodę interesu publicznego.
"Marcin
Bardzo ciekawie o idei republikanizmu wypowiadał się Jan Filip Staniłko z Instytutu Jagiellońskiego.
"Jan
Po nim wystąpił Prezydent Wrocławia, dr Rafał Dutkiewicz z referatem dotyczącym barier w rozwoju wielkich miast w Polsce.
"Dr
Następnie wysłuchali my prezentacji Leszka Skiby z Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University na temat skutecznego rządu w kontek cie polskiej polityki oraz dr Krzysztofa Szczerskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który mówił o interesie narodowym w polityce Europejskiej.
"Dr
Po dr Szczerskim swój referat wygłosił dr Adam Szafrański z Uniwersytetu Warszawskiego, który zaprezentował metody regulacji spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Jak dbać o bezpieczeństwo energetyczne? – to pytanie postawił przed zebranymi w Auli Pałacu Kultury i Nauki mecenas Tomasz Chmal z Kancelarii White&Case i Instytutu Sobieskiego.
"Mecenas
Następnie o mediach publicznych i ich roli we wspólczesnej Polsce mówił członek Rady Programowej TVP – Krzystof Bosak.
Na zakończenie wystąpił natomiast kolejny przedstawiciel jednego z Organizatorów, czyli Instytutu Jagiellońskiego – Przemysław Wipler. Jego referat koncentrował się wokół korporatywizmu jako największego wyzwania współczesnej Polski
"Przemysław
Po pierwszej, oficjalnej czę ci Zjazdu przyszła tradycyjnie kolei na czę ć nieoficjalną, która odbyła się w Pauza Cafe, w budynku Metropolitan. Można było w bardzo miłej atmosferze, przy napojach chłodzących, swobodnie porozmawiać z uczestnikami i organizatorami Zjazdu
"Wolontariusz
Zjazd zakończył się tego samego dnia – 15 listopada, natomiast przyszłoroczny jest wstępnie planowany na podobny terminowo, listopadowy okres.