Walne Zebranie Członków Ars Legis – wt. 20.09.2022 r., godz. 18:00, ul. F. Eisenberga 11/1 w Krakowie

Szanowni Państwo – Członkowie Ars Legis – Stowarzyszenia im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników!

Działając po myśli § 18 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 20.09.2022 r. (wtorek) na godz. 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Krakowie przy ul. Filipa Eisenberga 11/1 zwyczajne Walne Zebranie Członków z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności OPP Stowarzyszenia za 2021 r. oraz sprawozdania finansowego za 2021 r.
  3. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w przedmiocie sprawozdania Zarządu z działalności OPP za 2021 r. oraz sprawozdania finansowego za 2021 r.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności OPP Stowarzyszenia za 2021 r. oraz sprawozdania finansowego za 2021 r.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej z wykonania obowiązków w 2021 r.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zarządu;
  7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej;
  8. Dyskusja nad dalszymi perspektywami i kierunkami działalności Stowarzyszenia oraz realizowanymi projektami.
  9. Zamknięcie Zebrania.

Zapraszamy serdecznie!