WIZYTA W KOŚCIELE ŚW. IWONA W IWONICZU-ZDROJU

W dniu 5 stycznia 2015 r. przedstawiciele Stowarzyszenia udali się z wizytą do Iwonicza-Zdroju, gdzie znajduje się jedyny w Polsce ko ciół pod wezwaniem w. Iwona – patrona prawników. W ko ciele tym znajduje się rzeĹşbiona w drewnie lipowym figura w. Iwo autorstwa Władysława Kandefera – słynnego miejscowego artysty.
"Photo01.jpg"

"Photo02.jpg"

"Photo03.jpg"

"Photo04.jpg"