Włochy: prawa osobowe także dla dzieci nienarodzonych

O rozszerzenie praw osobowych na dzieci nienarodzone
zaapelowali włoscy obrońcy życia. Chcą modyfikacji art. 1 Kodeksu Prawa
Cywilnego i rozszerzenia praw osobowych, aby dotyczyły one nie tylko
osób już narodzonych, ale także poczętych, znajdujących się w łonie
matki.
W czasie, gdy wiele mówi się o sprawiedliwo ci propozycją ruchów
pro-life pragniemy przypomnieć, że pierwszym warunkiem sprawiedliwo ci
jest równo ć wszystkich obywateli, niezależnie od płci, rasy czy wieku
czytamy w komunikacie włoskiego ruchu obrońców życia. Równocze nie
zaznaczono, że pod propozycją mogą się podpisać wszyscy deputowani,
niezależnie od przynależno ci politycznej.
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Rzymie włoscy eurodeputowani
z frakcji chadeckiej zaprezentują Deklaracją w sprawie Dziecka
Nienarodzonego. Stwierdza się w niej m. in., że każde dziecko, od
chwili poczęcia ma prawo do życia, zdrowia, integralno ci fizycznej.
Należy uznać zdolno ć prawną dziecka nienarodzonego.
Dokument ten zostanie zaproponowany podczas kongresu Europejskich
Partii Ludowych, który odbędzie się w Bonn 9 i 10 grudnia. Włoscy
chadecy pragną, by stał się on wykładnią stanowiska wszystkich
ugrupowań europejskich, należących do frakcji Europejskiej Partii
Ludowej.