XI Święto Prawników – 24 maja 2014 r.

W sobotę 24 maja 2014 r. więtowali my już po raz jedenasty.
Rozpoczęli my wykładem Profesora Wacława Uruszczaka, który po więcony był neutralno ci wiatopoglądowej państwa. Tematyka ta jest bezpo rednio związana z petycją przygotowaną przez Stowarzyszenie w sprawie dopisania do ustaw korporacyjnych zakończenia możliwo ci lubowania słowami 'Tak mi dopomóż Bóg’. O samej petycji krótko opowiedzieli Mecenas Karola Tatara i Doktor Grzegorz Maroń.
"IMG_8949.jpg"
Po czę ci merytorycznej udali my się na procesję z relikwiami i obrazem więtego Iwo Helory – Patrona naszego Stowarzyszenia i wszystkich prawników.
"IMG_9099.jpg"
W Kolegiacie Akademickiej w. Anny odprawiona została uroczysta Msza w., której przewodniczył ks. infułat Janusz Gasidło. Po procesji mogli my oddać hołd relikwiom więtego Iwo.
"IMG_9347.jpg"
Spotkanie zakończył koncert Chóru Mariańskiego w zabytkowych krużgankach Collegium Maius o wietlonych pięknym, nastrojowym wiatłem.
"IMG_9494.jpg"
Mamy nadzieję, że chwile tego majowego popołudnia i wieczoru na długo pozostaną w Państwa wspomnieniach.