Zmarła Anna Piątkowska – Wiceprezes Zarządu Ars Legis

"m_1981.jpg"Z żalem i bólem informujemy o mierci Anny Piątkowskiej – Wiceprezes naszego Stowarzyszenia, radcy prawnego, aktywnej działaczki samorządu zawodowego..Rodzinie Zmarłej składamy najszczersze kondolencje.W imieniu wszystkich Członków i współpracowników Stowarzyszenia Ars Legis im. Św. Ivo Helory Patrona Prawników – Zarząd StowarzyszeniaUroczysto ci pogrzebowe odbędą się w dniu 23 wrze nia 2011 roku o godzinie 12:00 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.