Ostatnie kolędowanie tej zimy

Kolędowanie

2 lutego 2014 r.