II Święto Prawników – 2005 r.

II Święto Prawników 2005 r.

Przygotowania do Święta Prawników w 2005 r. trwały już od stycznia. Powołany został Komitet Organizacyjny, w skład którego weszli: ks. dr Jan Pasierbek, prof. Wacław Uruszczak, notariusz Joanna Greguła, adwokaci: Zbigniew Cichoń, Roman Sygulski, Katarzyna Wisłocka-Sieprawska, Alicja Ĺťuraniewska, radcowie prawni: Janina Mędrala i Władysław Wójcik, mgr Anna Karabowicz oraz student prawa Karol Tatara. Z Komitetem współpracowało też szersze grono prawników, zarówno praktyków, jak i pracowników naukowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Efektem jego pracy była organizacja Święta w dniu 19 maja 2005 r., które po raz pierwszy zostało szerzej nagłośnione w krakowskim środowisku prawniczym. W rezultacie Dzień św. Iwona przyciągnął przeszło 120 prawników z Krakowa i najbliższych okolic.

Tradycyjnie, Święto składało się z trzech części.

Część seminaryjna w Sali im. Michała Bobrzyńskiego w Collegium Maius składała się z wystąpień prof. Wacława Uruszczaka na temat postaci św. Iwona – patrona prawników, oraz dr. Ryszarda Sarkowicza z Katedry Teorii i Filozofii Prawa UJ, poświęconego roli etyki w żciu zawodowym prawnika.

Następnie odbyła się uroczysta Msza św. w kościele św. Anny, który odtąd jest corocznym gospodarzem Święta. Przewodniczył jej Jego Ekscelencja Ks. Bp Józef Guzdek, a koncelebransami byli: ks. prof. Jan Maciej Dyduch – rektor PAT, ks. dr Jan Pasierbek – krakowski duszpasterz prawników, ks. dr Kazimierz Waliczek – Oficjał krakowski oraz ks. prałat Władysław Gasidło – proboszcz kościoła św. Anny.

Święto Patrona zakończyło się, jak zwykle, spotkaniem towarzyskim dla wszystkich zgromadzonych gości – w Sali u Kazimierza Wielkiego w podziemiach Collegium Maius.

Namacalnym owocem tamtego dnia było stworzenie formalnej organizacji, której zadaniem miała być coroczna organizacja Święta Prawników, jak również prowadzenie szerszej działalności: udzielania bezpłatnej pomocy prawnej najbardziej potrzebującym, dbania o wysokie kwalifikacje etyczne prawników, wspierania prawników znajdujących się w potrzebie oraz integracja całego środowiska zawodowego.

Rzeczywiście cel ten został zrealizowany w dniu 9 czerwca 2005 r., kiedy to powołano do żcia Ars Legis – Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników, które odtąd jest oficjalnym gospodarzem Święta Prawników.