IV Święto Prawników – 2007 r.

IV Święto Prawników
18.05.2007 r.

Już po raz czwarty, w dniu 18 maja 2007 r., Stowarzyszenie Ars Legis podjęło się organizacji Święta Prawników z okazji dnia swojego Patrona, św. Iwo Helory, która to uroczystość po raz pierwszy połączona została z mniej oficjalną imprezą dla studentów Wydziałów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiej Szkoły Wyższej pod nazwą Iwonalia.

Po raz kolejny patronat honorowy nad Świętem Prawników objęły – co istotne – wszystkie małopolskie korporacje prawnicze: Rada Krakowska Izby Notarialnej, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Rada Izby Komorniczej w Krakowie, a także: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej. Novum było objęcie uroczystości patronatem honorowym przez centralny organ samorządu prawniczego, a mianowicie Krajową Radę Notarialną.

Święto objęte zostało także patronatem medialnym przez: Dziennik Polski, oraz TVP 3 Kraków oraz – po raz pierwszy – Radio Kraków.

Główny dzień uroczystości, wzorem lat ubiegłych, podzielono na część liturgiczną, naukową i towarzyską.

Inauguracyjna Msza Św. w Kolegiacie Św. Anny o godzinie 18.00 koncelebrowana była przez ks. bpa Tadeusza Pieronka, ks. dr Jana Pasierbka, duszpasterza krajowego prawników oraz wiceoficjała archidiecezji krakowskiej. Przed Eucharystią z dziedzińca do wnętrza świątyni przeszła uroczysta procesja z obrazem św. Iwo niesionym przez studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ w czapkach
wydziałowych. Za nimi podążli duchowni, liturgiczna służba ołtarza, a następnie prawnicy, w tym szczególnie wyróżniający się adwokaci i
radcowie prawni w togach zawodowych. W pochodzie wzięli udział także po raz pierwszy umundurowani przedstawiciele Straż
Miejskiej, Policji oraz prawnicy-oficerowie Wojska Polskiego.

Po części liturgicznej, w Auli Collegium Novum, o godzinie 19.15 zaczęło się seminarium na temat „Tolerancja a prawo?”,
w którym udział wzięl prof. dr hab. Jan Woleński, Wicemarszałek Senatu prof. Ryszard Legutko, prof. dr hab. Magdalena Środa, bp prof. Tadeusz Pieronek oraz dr hab. Andrzej Bryk.
Na zakończenie uroczystości w gmachu Collegium Novum świętujący mogli kontynuować dyskusję przy lampce wina i małym poczęstunku.

Studenckie Iwonalia natomiast, co ma być początkiem dorocznej tradycji, składały się z meczu piłki nożnej rozegranego na stadionie Korony między reprezentacjami studentów prawa UJ i KSW. Lepiej przygotowana okazała się drużna ze starszej krakowskiej
uczelni. Po meczu biorący udział mogli posilić się przy zorganizowanym grillu, a wieczorem zrelaksować się przy karaoke w Klubie Krzysztofory.

Tak Święto Prawników, jak i Iwonalia, cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród prawników-praktyków, jak i naukowców, a także
studentów. WyraĹşny jest wzrost frekwencji na spotkaniach naukowych i towarzyskich w dniu św. Iwo Helory w Krakowie.

Organizacja obu uroczystości nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego krakowskich samorządów prawniczych: Izb Komorniczej i
Notarialnej w Krakowie, Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, a także Krajowej Rady
Notarialnej. Należ wspomnieć także o licznych prywatnych darowiznach. Pomoc udzielili także Dziekani Wydziałów Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiej Szkoły Wyższej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów dnia Św. Iwo.

Relacja filmowa

Âť Kliknij, aby oglądnąć nagranie z IV Święta Prawników

Zapis Audio – Panel Dyskusyjny

Kliknij, aby posłuchać nagrania.