XIII Święto Prawników – 2016 r.

XIII Święto Prawników

19.05.2016 r.

m_1564.jpg

Zdjęcia z Seminarium

m_1633.jpg

Zdjęcia Procesji

m_1697.jpg

Zdjęcia z Mszy św.

KOS_0299.JPG

Wideorelacja

W dniu 19 maja 2016 r. w Krakowie, już pod raz trzynasty, odbyły się obchody Święta Prawników, organizowanego przez Ars Legis – Stowarzyszenie św. Ivo Helory – Patrona Prawników. Tegoroczna edycja została przygotowana we współpracy z Instytutem Allerhanda. Podstawowym celem tradycyjnie już organizowanego wydarzenia jest integracja środowisk prawniczych wszystkich profesji. W tym roku dodatkowo Stowarzyszeniu zależało na utrzymaniu przestrzeni dialogu i refleksji nad państwem prawa. Data Święta związana jest z liturgicznym wspomnieniem św. Ivo Helory – Patrona Prawników. Obchody Święta zostały objęte patronatem honorowym m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości RP oraz Krajowej Rady Radców Prawnych.

3295.jpg

Centralnym punktem tegorocznego Święta Prawników było seminarium naukowe 'Jaki Trybunał?’, które miało miejsce w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius. Celem seminarium było dokonanie rzetelnej, prawnej i apolitycznej analizy sporu trwającego wokół Trybunału Konstytucyjnego w kontekście funkcji, jaką sądy konstytucyjne pełnią w państwach zachodnich. Wybór tematu został spowodowany pragnieniem stworzenia platformy dla refleksji nad możliwym rozwiązaniem sytuacji kryzysowej, której przedłużające się trwanie jest wyjątkowo niekorzystne dla Polski. Stowarzyszenie Ars Legis wierzy, że dialog w ten sposób rozpoczęty, może doprowadzić w końcu do wyklarowania rozwiązania, tak potrzebnego ze względu na dobrze rozumiane dobro wspólne.

Seminarium stanowiło dalszy ciąg wspólnych działań think-tanków, organizacji pozarządowych i środowiska prawniczego, zapoczątkowanego sformułowaniem ’10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego’ przez prawników z Instytutu Allerhanda: dra Arkadiusza Radwana i dra Jacka Sokołowskiego. Tezy te zostały przedstawione przez ich sygnatariuszy Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim 3 marca br. Organizatorom seminarium zależało na uzyskaniu jak najszerszego odbioru publicznego przedstawionych w dyskusji propozycji reform, dlatego prowadzona była transmisja na żwo z obrad. Relacja z wydarzenia dostępna jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=89sLdMejMk0 .

Ekspertami, którzy wygłosili swoje tezy podczas seminarium byli: prof. dr hab. Mirosław Granat – sędzia TK w stanie spoczynku, prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, kierownik Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa UJ oraz przedstawiciele Instytutu Allerhanda – dr Jacek Sokołowski oraz prezes Instytutu dr Arkadiusz Radwan, który pełnił rolę moderatora dyskusji.
3301.jpg

W seminarium uczestniczyli reprezentanci władz naczelnych oraz lokalnych, przedstawiciele naukowego środowiska prawniczego, przedstawiciele naczelnych i okręgowych korporacji prawniczych, a także przedstawiciele sądów i prokuratur. Stowarzyszenie zaproszenie do udziału kierowało także do posłów i senatorów, szczególnie tych o wykształceniu prawniczym. Wśród gości znaleĹşli się ponadto reprezentanci organizacji pozarządowych, które podpisały się pod apelem ’10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy TK’. Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem i ograniczoną pojemność Auli Jagiellońskiej organizatorzy zapewnili wszystkim chętnym możliwość obejrzenia transmisji na żwo w sali im. Michała Bobrzyńskiego.

W odpowiedzi na zaproszenia, Stowarzyszenie Ars Legis otrzymało listy m.in. od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, a także Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, które zostały odczytane podczas rozpoczęcia seminarium. Warto zacytować słowa z listu Rzecznika Praw Obywatelskich, który gratulując wyboru tematu seminarium zauważł, iż: ’W dobie obecnego kryzysu politycznego wokół Trybunału Konstytucyjnego środowisko prawnicze powinno jednoczyć się w szczególny sposób, aby stać na straż nie jedynie porządku prawnego ale także podstaw demokracji. Jestem pewien, że pogłębiona rozmowa w tak wybitnym gronie specjalistów i zaangażowanych ludzi idei przyniesie wiele faktycznych i pozytywnych skutków, które mam nadzieję, przełożą się na naszą rzeczywistość. Cieszę się, że zdecydowali się Państwo zabrać głos w tej niełatwej dyskusji. Jestem przekonany, iż będzie on niezwykle wartościowy i liczę na to, że tak właśnie zostanie potraktowany’.
3322.jpg

Po zakończonej dyskusji odbyła się tradycyjna już dla Święta Prawników w Krakowie procesja w togach, podczas której prawnicy, podążając za wizerunkiem i relikwiami św. Ivo Helory przeszli do pobliskiej kolegiaty akademickiej św. Anny. Tam też została odprawiona uroczysta Msza Św. o światło Ducha Świętego dla polityków i prawników.

3362.jpg