VIII Święto Prawników
14.05.2011 r.

m_1564.jpg

Zdjęcia z Seminarium

m_1633.jpg

Zdjęcia Procesji

m_1697.jpg

Zdjęcia z z Mszy św.

KOS_0299.JPG

Zdjęcia z bankietu

Prawo a moralność

Perspektywa świecka i teologiczna


14 maja 2011 roku w Krakowie odbyły się VIII obchody Święta Prawników. Uroczystość organizowana jest corocznie przez Ars Legis – Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników w związku ze wspomnieniem św. Ivo, które przypada 19 maja. Patronat nad świętem Prawników objął Minister Sprawiedliwości RP oraz Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Komornicza.

IMG_9164_4.jpg


Pierwszą częścią święta była debata na temat „Prawo a moralność. Perspektywa świecka i teologiczna”, w której udział wzięli ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, Prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz dr hab. Tomasz Stawecki, prof. UW, Kierownika Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
W czasie dyskusji, która odbyła się Auli Jagiellońskiej Collegium Maius UJ, Tomasz Stawecki rozwijał tezę o autonomiczności prawa, podkreślając jednak, że nie jest ona absolutna ze względu na realizowanie przez normy prawne zasad dobra wspólnego. Z kolei Paweł Bortkiewicz skoncentrował się na omówieniu takich pojęć jak etyka, moralność czy prawo boskie i wpływu tych czynników na prawodawcę. Prelegenci poruszyli w kontekście tematu debaty praktyczną problematykę zawodowych kodeksów dobrych praktyk, Konstytucji jako źródła praw i wolności obywatelskich oraz preambuł do aktów prawa wspólnotowego.

IMG_9362_3.jpg


Po zakończeniu dyskusji, przedstawiciele zawodów prawniczych, w tym adwokaci, notariusze, radcy prawni, sędziowie komornicy, przedstawiciele służb mundurowych oraz nauczyciele akademiccy i studenci prawa wzięli udział w procesji z relikwiami oraz obrazem św. Ivo Helory. Trasa procesji wiodła z Collegium Maius do Kolegiaty Akademickiej Św. Anny, gdzie została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji prawników pod przewodnictwem ks. infułata Władysława Gasidły. Homilię wygłosił
ks. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier, prof. UJ.

IMG_9488_2.jpg


Obchody Święta Prawników zakończył owacyjnie przyjęty przez zgromadzonych recital Beaty Rybotyckiej, który odbył się w Collegium Maius UJ.

IMG_9737_3.jpg


Organizatorem Święta Prawników było Ars Legis – Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników. Stowarzyszenie funkcjonuje od 2005 roku i zrzesza prawników wszystkich profesji.
W ramach swojej działalności Ars Legis m.in. szerzy kulturę prawa, organizuje wydarzenia integrujące środowiska prawnicze, prowadzi bezpłatne poradnie prawne dla organizacji pozarządowych i osób fizycznych (w zakresie prawa mieszkaniowego i spadkowego), wspiera prawników, którzy zakończyli aktywność zawodową oraz prowadzi program wolontariatu przeznaczony dla studentów prawa.

Św. Ivo Helory urodził się w 1253 r. w rodzinie szlacheckiej niedaleko Tréguier w Bretanii. Studiował w Paryżu i w Orleanie. Już wówczas widoczne były dwa główne rysy jego charakteru – umiłowanie nauki i ubóstwa. Zrezygnował z rodzinnego majątku przeznaczając dom rodzinny na klasztor i szpital-przytułek dla ubogich. Po zakończeniu studiów pełnił urząd oficjała w  Rennes  i Tréguier. W 1283 r. przyjął święcenie kapłańskie. Jego działalność jako duchownego cechowała miłość okazywana każdemu człowiekowi. Swoje obowiązki duszpasterskie łączył do końca życia z pracą sędziego, a następnie obrońcy. Z czasem zrzekł się urzędu oficjała i poświęcił się całkowicie służbie swoim parafianom, lecz nadal występował jako adwokat. Zmarł 19 maja 1303 r. W 1347 r. Papież Klemens VI ogłosił Ivo Helory świętym kościoła powszechnego.


Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
KRS: 0000248256, NIP: 6751337418, REGON: 120174187, Nr rachunku bankowego: Credit Agricole Bank Polska SA 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000
wszelkie prawa zastrzeżone