Przewaga argumentu Legalis

01.10.2010
Msze św. ks. dra hab. Franciszka Longchamps de Bérier, prof. UJ

Serdecznie zapraszamy na Msze św. odprawiane przez ks. dra hab. Franciszka Longchamps de Bérier, prof. UJ i członka kapituły Stowarzyszenia Ars Legis, przeznaczone przede wszystkim dla prawników i studentów prawa. Odbywają się one w każdy wtorek roku akademickiego o godz. 18.45 w kaplicy Matki Boskiej w Kolegiacie Akademickiej Świętej Anny (kaplica znajduje się po lewej stronie prezbiterium, patrząc od wejścia do kościoła).

Najbliższa Msza św. już 5 października!25.09.2010
Szkolenia Stowarzyszenia Ars Legis i Fundacji Aurea Libertas

W dniach 11 i 12 oraz 18 i 19 września Członkowie i Wolontariusze Stowarzyszenia Ars Legis wzięli udział w szkoleniach dla liderów organizacji pozarządowych, organizowanych przez Fundację Instytut Aurea Libertas.

Cykl szkoleń rozpoczęła prezentacja radcy prawnego Karola Tatary – Wiceprezesa Stowarzyszenia Ars Legis, dotycząca prawnych aspektów funkcjonowania NGO’s. Karol Tatara przedstawił prawne podstawy funkcjonowania organizacji pozarządowych, precyzyjnie i jasno zaprezentował ważne rozróżnienie rodzajów działalności NGO’s i związanych z tymi dystynkcjami konsekwencji prawnych i finansowych, w tym podatkowych. Został także wyjaśniony status Organizacji Pożytku Publicznego i przywileje, które za sobą pociąga, a także aspekty użytkowania lokali i zatrudnienia oraz prawnych aspektów wolontariatu.21.09.2010
Obóz w Poroninie

W dniach 21 – 29 sierpnia w Poroninie obył się obóz zerowy dla studentów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego organizowany wspólnie przez Ars Legis, Sekcję Prawa Rzymskiego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ oraz Koło Naukowe Utriusque Iuris UW. Celem obozu było ułatwienie studentom I roku prawa wejście w świat studiów prawniczych oraz integracja ich rocznika między sobą, a także ze starszymi studentami, którzy uczestniczyli w obozie w charakterze opiekunów. Miejsce oraz termin obozu sprzyjały również położeniu nacisku na aspekt rekreacyjny. Jeżeli tylko pogoda na to pozwalała, po śniadaniu wyruszaliśmy w Tatry. Każdego dnia studenci mieli możliwość wyboru jednej z trzech tras, w zależności od stopnia trudności i własnych możliwości kondycyjnych. Wykorzystując kilka dni bardzo dobrej pogody uczestnicy wspięli się m. in. na Rysy, Kościelec, Czerwone Wierchy oraz Giewont.

Każdego wieczoru (a także w ciągu dnia, jeśli pogoda nie sprzyjała górskim wędrówkom) zaproszeni goście – profesorowie, doktorzy oraz doktoranci UJ i UW – przybliżali młodym adeptom prawa zagadnienia, z którymi będą musieli zmierzyć się w trakcie swoich studiów. Wykłady wygłosili m. in. dr hab. Małgorzata Korzycka – Iwanow, prof. UW, dr hab. Andrzej Dziadzio, prof. UJ oraz dr hab. Jerzy Pisuliński, prof. UJ. Studenci I roku mieli również możliwość zapoznać się z innymi formami aktywności, jakie oferują nasze uniwersytety. Swoje prezentacje przedstawiły samorządy studenckie oraz obydwa koła naukowe. Nie mogło również zabraknąć prezentacji działalności Stowarzyszenia Ars Legis. Mamy nadzieję, że dzięki obozowi w Poroninie powiększy się grono studentów działających w Akademickiej Grupie Ars Legis.11.07.2010
Walne Zebranie Członków

W dniu 27 czerwca 2010 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Walne zebranie podjęło następujące uchwały:
- nr 1/10, którą zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu oraz z działalności pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku;
- nr 2/10,  którą zatwierdzono sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku;
- nr 3/10, którą udzielono absolutorium Członkom Zarządu z pełnienia funkcji w 2009 roku;
- nr 4/10, którą udzielono absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej z pełnienia funkcji w 2009 roku;
- nr 5/10, którą wybrano do Zarządu na nową kadencję Panią Joannę Gręgułę, Panią Annę Piątkowską, Pana Romana Sygulskiego, Pana Karola Tatarę, Pana Macieja Knopka i Pana Macieja Drogonia oraz powierzono nowo wybranemu Zarządowi ukonstytułowanie się;
- nr 6/10, którą wybrano do Komisji Rewizyjnej na nową kadencję Panią Janinę Mędralę, Panią Marię Cichoń-Szepczyńską, Panią Beatę Janicką, Pana Krzysztofa Dratwę oraz powierzono nowo wybranej Komisji Rewizyjnej ukonstytułowanie się.

W tym samym dniu Zarząd miały miejsca również pierwsze zebrania nowo wybranych organów Stowarzyszenia. 

Zarząd powierzył funkcję Prezesa Panu Romanowi Sygulskiemu, funkcję Wiceprezesów Pani Joannie Gregule, Annie Piątkowskiej i Panu Karolowi Tatarze, funkcję Sekretarza Panu Maciejowi Knopkowi, a funkcję Skarbnika Panu Maciejowi Drogoniowi.

Komisja Rewizyjna powierzyła funkcję Przewodniczącego Pani Janinie Mędrali.

Wszystkim nowo wybranym członkom organów stowarzyszenia gratulujemy i życzymy owocnej pracy.Poprzednia strona     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28      29    30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     Następna strona

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
KRS: 0000248256, NIP: 6751337418, REGON: 120174187, Nr rachunku bankowego: Credit Agricole Bank Polska SA 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000
wszelkie prawa zastrzeżone