Przewaga argumentu Legalis

21.09.2010
Obóz w Poroninie

W dniach 21 – 29 sierpnia w Poroninie obył się obóz zerowy dla studentów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego organizowany wspólnie przez Ars Legis, Sekcję Prawa Rzymskiego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ oraz Koło Naukowe Utriusque Iuris UW. Celem obozu było ułatwienie studentom I roku prawa wejście w świat studiów prawniczych oraz integracja ich rocznika między sobą, a także ze starszymi studentami, którzy uczestniczyli w obozie w charakterze opiekunów. Miejsce oraz termin obozu sprzyjały również położeniu nacisku na aspekt rekreacyjny. Jeżeli tylko pogoda na to pozwalała, po śniadaniu wyruszaliśmy w Tatry. Każdego dnia studenci mieli możliwość wyboru jednej z trzech tras, w zależności od stopnia trudności i własnych możliwości kondycyjnych. Wykorzystując kilka dni bardzo dobrej pogody uczestnicy wspięli się m. in. na Rysy, Kościelec, Czerwone Wierchy oraz Giewont.

Każdego wieczoru (a także w ciągu dnia, jeśli pogoda nie sprzyjała górskim wędrówkom) zaproszeni goście – profesorowie, doktorzy oraz doktoranci UJ i UW – przybliżali młodym adeptom prawa zagadnienia, z którymi będą musieli zmierzyć się w trakcie swoich studiów. Wykłady wygłosili m. in. dr hab. Małgorzata Korzycka – Iwanow, prof. UW, dr hab. Andrzej Dziadzio, prof. UJ oraz dr hab. Jerzy Pisuliński, prof. UJ. Studenci I roku mieli również możliwość zapoznać się z innymi formami aktywności, jakie oferują nasze uniwersytety. Swoje prezentacje przedstawiły samorządy studenckie oraz obydwa koła naukowe. Nie mogło również zabraknąć prezentacji działalności Stowarzyszenia Ars Legis. Mamy nadzieję, że dzięki obozowi w Poroninie powiększy się grono studentów działających w Akademickiej Grupie Ars Legis.11.07.2010
Walne Zebranie Członków

W dniu 27 czerwca 2010 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Walne zebranie podjęło następujące uchwały:
- nr 1/10, którą zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu oraz z działalności pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku;
- nr 2/10,  którą zatwierdzono sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku;
- nr 3/10, którą udzielono absolutorium Członkom Zarządu z pełnienia funkcji w 2009 roku;
- nr 4/10, którą udzielono absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej z pełnienia funkcji w 2009 roku;
- nr 5/10, którą wybrano do Zarządu na nową kadencję Panią Joannę Gręgułę, Panią Annę Piątkowską, Pana Romana Sygulskiego, Pana Karola Tatarę, Pana Macieja Knopka i Pana Macieja Drogonia oraz powierzono nowo wybranemu Zarządowi ukonstytułowanie się;
- nr 6/10, którą wybrano do Komisji Rewizyjnej na nową kadencję Panią Janinę Mędralę, Panią Marię Cichoń-Szepczyńską, Panią Beatę Janicką, Pana Krzysztofa Dratwę oraz powierzono nowo wybranej Komisji Rewizyjnej ukonstytułowanie się.

W tym samym dniu Zarząd miały miejsca również pierwsze zebrania nowo wybranych organów Stowarzyszenia. 

Zarząd powierzył funkcję Prezesa Panu Romanowi Sygulskiemu, funkcję Wiceprezesów Pani Joannie Gregule, Annie Piątkowskiej i Panu Karolowi Tatarze, funkcję Sekretarza Panu Maciejowi Knopkowi, a funkcję Skarbnika Panu Maciejowi Drogoniowi.

Komisja Rewizyjna powierzyła funkcję Przewodniczącego Pani Janinie Mędrali.

Wszystkim nowo wybranym członkom organów stowarzyszenia gratulujemy i życzymy owocnej pracy.11.06.2010
Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

Kraków, 8 czerwca 2010 roku

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że działając na podstawie §21 pkt 6) Statutu zwołał Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 27 czerwca 2010 roku, na godzinę 18.30, w lokalu Poradni Stowarzyszenia przy ul. Zamenofa 1/4.09.06.2010
Relacja ze Święta Prawników

m_1564.jpg

Zdjęcia z Procesji

m_1634.jpg

Zdjęcia z Mszy św.

m_1697.jpg

Zdjęcia z Seminarium

KOS_0299.JPG

Zdjęcia z bankietu

Pluralizm wartości w prawie

21 maja odbyło się VII Święto Prawników – coroczna impreza organizowana przez Stowarzyszenie Ars Legis dla uczczenia św. Iwona – patrona stowarzyszenia jak i wszystkich prawników.

Tegoroczne Święto składało się tradycyjnie z dwóch części – religijnej i świeckiej.

Część religijną rozpoczęła procesja z obrazem św. Iwo do Kolegiaty Św. Anny w Krakowie. W tym roku po raz pierwszy niesiono w procesji również sprowadzone z francuskiego Treguier relikwie św. Iwona. Procesji przewodził ks. bp Józef Guzdek wzięli udział prawnicy praktycy i profesorowie prawa – ubrani w korporacyjne i profesorskie togi oraz studenci prawa.

Bezpośrednio po procesji odbyła się Msza św., w tym roku sprawowana w intencji tragicznie zmarłych ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. W kazaniu ksiądz biskup nawiązał do innych świętych, których relikwie znajdują się w Krakowie – św. Floriana, patrona Krakowa i św. Stanisława – patrona Polski. Od tej pory są też w Krakowie relikwie św. Iwo – relikwie, które przypominając świętych, przypominają nam, że i my powinniśmy dążyć do świętości. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił Chór Mariański pod dyrekcją Jana Rybarskiego.

Część święcką Święta Prawników rozpoczął występ Chóru Mariańskiego, tym razem w lżejszym repertuarze. Po chwili ciszy poświęconej ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem, nastąpiła debata pod tytułem „Pluralizm wartości w prawie”, w której wzięli udział ks. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier, dr hab. Andrzej Bryk, prof. KA i dr hab. Beata Polanowska-Sygulska. Dyskusję rozpoczęła dr hab. Polanowska-Sygulska wyjaśniając sam tytuł debaty i prezentując koncepcję pluralizmu moralnego – stanowiska filozoficznego sytuującego się pomiędzy relatywizmem moralnym a monizmem moralnym. Według tej koncepcji problemy moralne nie zawsze muszą mieć jedno, jedynie słuszne rozwiązanie. Ks. prof. Longchamps de Bérier swoje wystąpienie rozpoczął od przypomnienia. Sporo miejsca poświęcił niezwykle aktualnym kwestiom bioetycznym, problemowi rozwodów oraz roli sędziów we współczesnym świecie. Prof. Bryk skupił się na kryzysie współczesnej kultury, która jego zdaniem oparta jest o ideały przyświecające studenckiej rewolcie z lat 60. XX wieku. Kryzys kultury rzutuje następnie na pojmowanie prawa, opieranie się na koncepcji „rights”, według której jednostce przysługują prawa i ma ona je egzekwować. Koncepcja ta jest zdaniem Profesora wewnętrznie sprzeczna i prowadzi do mnożenia kolejnych absurdalnych „rights” (praw), które jednostki chcą egzekwować od państwa. Debacie przysłuchiwali się licznie zgromadzeni prawnicy i studenci.

Część świecką zakończył poczęstunek w salach reprezentacyjnych Pałacu Larischa. Była to znakomita okazją do spotkania prawników wszystkich profesji, wymiany uwag między osobami, które na co dzień dzieli bariera wykonywanego zawodu.Poprzednia strona     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29      30    31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     Następna strona

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
KRS: 0000248256, NIP: 6751337418, REGON: 120174187, Nr rachunku bankowego: Credit Agricole Bank Polska SA 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000
wszelkie prawa zastrzeżone