Przewaga argumentu Legalis

05.02.2016
Uchwała Zarządu Ars Legis z dnia 26.01.2016 r
Uchwała Zarządu
Ars Legis
- Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
z dnia 26.01.2016 r.
Zarząd Stowarzyszenia, w związku z nadesłanym listem adw. dra Arkadiusza Radwana - Prezesa Instytutu Allerhanda (stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały), po wewnętrznej dyskusji oraz po zasięgnięciu opinii Kapituły Stowarzyszenia, postanawia:
- wyrazić poparcie dla inicjatywy Instytutu Allerhanda
Jako uzasadnienie decyzji Zarząd wskazuje, co następuje:
  1. W ocenie Zarządu Inicjatywa Instytutu Allerhanda służy otwarciu dialogu, który ma na celu znalezienie konstruktywnych rozwiązań ustrojowych mających na celu dobro wspólne, jakim jest bez wątpienia prawidłowo działający Trybunał Konstytucyjny, cieszący się autentycznym autorytetem płynącym z pełnienia straży nad niezbywalnymi konstytucyjnymi prawami jednostki funkcjonującej w kontekście politycznej wspólnoty, jaką jest państwo.
  2. Choć niektóre z 10 tez Autorów mogą wzbudzać zastrzeżenia w swojej treści lub niektórych sformułowaniach, to niemniej jednak Zarząd jednomyślnie pozytywnie popiera tezę 10, stanowiącą apel o otwarcie okna dialogu. Dialog pomiędzy stronami o różnych poglądach był zawsze wartością przyświecającą działalności publicznej Stowarzyszenia, czego wyrazem jest wieloletnia tradycja debat z okazji corocznego Święta Prawników.
  3. Zarząd Stowarzyszenia podkreśla również, iż poparcie przedmiotowej inicjatywy jest zgodne z preambułą Statutu Stowarzyszenia, wedle której Stowarzyszenie jest niezależną, apolityczną (…) organizacją prawników wszelkich zawodów, oraz celami statutowymi, jakimi są m.in.: wspieranie ochrony praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich, podnoszenie kultury prawnej społeczeństwa, integrowanie środowiska prawniczego. Ponadto uprawnienie Stowarzyszenia do zajęcia głosu w dyskusji wynika wprost z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. Tak długo, jak przedmiotowa inicjatywa będzie wpisywała się w swojej formie i treści we wskazane cele, znajdzie poparcie Stowarzyszenia działającego przez swoje władze.
  4. Stowarzyszenie Ars Legis pragnie uczestniczyć w publicznej debacie, jaka mogłaby wyniknąć z popartej inicjatywy Instytutu Allerhanda, w szczególności poprzez możliwość wskazania własnego eksperta. W tej sposób w debacie byłoby reprezentowana ta część środowiska prawniczego, której bliskie są wartości reprezentowane przez Stowarzyszenie.
Zarząd Ars Legis - Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników.


01.02.2016
Jubileusz 300 lecia ogłoszenia św. Józefa Patronem Miasta Krakowa
20160113162916.jpg


20.01.2016
KOLĘDOWANIE z ARS LEGIS
Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków i Sympatyków Stowarzyszenia Ars Legis na wspólne kolędowanie, które odbędzie się 24 stycznia 2016 r. (niedziela) o godz. 1830 w Klubie Adwokata (Kraków, ul. Sławkowska 1). W programie wspólny śpiew kolęd oraz wystąpienia słowno-muzyczne studentów PWST w Krakowie.


05.11.2015
11 XI 2015 r. - Obchody Święta Niepodległości

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków, sympatyków i osoby towarzyszące do wzięcia udziału w corocznych obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 XI 2015 r. o godzinie 18.30 w Klubie Adwokata w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 1.

Oprócz wspólnego śpiewu pieśni i piosenek przewidziany jest recital piosenek J. Kaczmarskiego.

Przybywajcie!!Poprzednia strona     1     2     3     4     5      6    7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     Następna strona

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
KRS: 0000248256, NIP: 6751337418, REGON: 120174187, Nr rachunku bankowego: Credit Agricole Bank Polska SA 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000
wszelkie prawa zastrzeżone