Przewaga argumentu Legalis

18.04.2016
XIII Święto Prawników - szczegóły

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIII edycji Święta Prawników, które odbędzie się 19 maja w Krakowie.

Prezentujemy plan nadchodzącego wydarzenia.08.04.2016
Współpraca z Zakładem Karnym w Nowym Wiśniczu
Uprzejmie informujemy, że podjęta została decyzja o nawiązaniu współpracy z Zakładem Karnym w Nowym Wiśniczu w postaci świadczenia pomocy prawnej dla osadzonych. Co 2 tygodnie przedstawiciel Stowarzyszenia pełnić będzie dwugodzinny dyżur w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu, udzielając pomocy prawnej osadzonym. Prosimy o zgłaszanie się chętnych do świadczenia takiej formy pomocy prawnej. Jeśli zgłosi się kilka osób, to dyżur przypadnie raz na 2 - 3 miesiące.


04.03.2016
Spotkanie z Prezydentem RP

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dn. 03.03.2016 r. Wiceprezes naszego Stowarzyszenia - r.pr. Karol Tatara wziął udział w spotkaniu z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Spotkanie było poświęcone inicjatywie Instytutu Allerhanda zatytułowanej "10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego", którą poparło Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników wraz z 15 innymi organizacjami pozarządowymi. Prezydent zaprosił na spotkanie wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych, które poparły tę inicjatywę.

Relacja ze spotkania jest dostępna pod linkiem:

160303.png

Informujemy, że Zarząd Ars Legis podjął decyzję o dalszym udziale w powyższej inicjatywie. O szczegółach współpracy będziemy Państwa informować drogą elektroniczną.05.02.2016
Uchwała Zarządu Ars Legis z dnia 26.01.2016 r
Uchwała Zarządu
Ars Legis
- Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
z dnia 26.01.2016 r.
Zarząd Stowarzyszenia, w związku z nadesłanym listem adw. dra Arkadiusza Radwana - Prezesa Instytutu Allerhanda (stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały), po wewnętrznej dyskusji oraz po zasięgnięciu opinii Kapituły Stowarzyszenia, postanawia:
- wyrazić poparcie dla inicjatywy Instytutu Allerhanda
Jako uzasadnienie decyzji Zarząd wskazuje, co następuje:
  1. W ocenie Zarządu Inicjatywa Instytutu Allerhanda służy otwarciu dialogu, który ma na celu znalezienie konstruktywnych rozwiązań ustrojowych mających na celu dobro wspólne, jakim jest bez wątpienia prawidłowo działający Trybunał Konstytucyjny, cieszący się autentycznym autorytetem płynącym z pełnienia straży nad niezbywalnymi konstytucyjnymi prawami jednostki funkcjonującej w kontekście politycznej wspólnoty, jaką jest państwo.
  2. Choć niektóre z 10 tez Autorów mogą wzbudzać zastrzeżenia w swojej treści lub niektórych sformułowaniach, to niemniej jednak Zarząd jednomyślnie pozytywnie popiera tezę 10, stanowiącą apel o otwarcie okna dialogu. Dialog pomiędzy stronami o różnych poglądach był zawsze wartością przyświecającą działalności publicznej Stowarzyszenia, czego wyrazem jest wieloletnia tradycja debat z okazji corocznego Święta Prawników.
  3. Zarząd Stowarzyszenia podkreśla również, iż poparcie przedmiotowej inicjatywy jest zgodne z preambułą Statutu Stowarzyszenia, wedle której Stowarzyszenie jest niezależną, apolityczną (…) organizacją prawników wszelkich zawodów, oraz celami statutowymi, jakimi są m.in.: wspieranie ochrony praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich, podnoszenie kultury prawnej społeczeństwa, integrowanie środowiska prawniczego. Ponadto uprawnienie Stowarzyszenia do zajęcia głosu w dyskusji wynika wprost z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. Tak długo, jak przedmiotowa inicjatywa będzie wpisywała się w swojej formie i treści we wskazane cele, znajdzie poparcie Stowarzyszenia działającego przez swoje władze.
  4. Stowarzyszenie Ars Legis pragnie uczestniczyć w publicznej debacie, jaka mogłaby wyniknąć z popartej inicjatywy Instytutu Allerhanda, w szczególności poprzez możliwość wskazania własnego eksperta. W tej sposób w debacie byłoby reprezentowana ta część środowiska prawniczego, której bliskie są wartości reprezentowane przez Stowarzyszenie.
Zarząd Ars Legis - Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników.


Poprzednia strona     1     2     3     4     5      6    7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     Następna strona

Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników
KRS: 0000248256, NIP: 6751337418, REGON: 120174187, Nr rachunku bankowego: Credit Agricole Bank Polska SA 31 1940 1076 3004 3851 0000 0000
wszelkie prawa zastrzeżone