"Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników jest organizacją pożytku publicznego, założoną w 2005 r. przez przedstawicieli zawodów prawniczych. Najważniejsze cele Stowarzyszania to szerzenie kultury prawa, integracja środowiska prawników, udzielanie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym oraz formowanie młodych adeptów prawa. Członkowie Stowarzyszenia podejmują się trudu urzeczywistniania w swym życiu zawodowym ideałów św. Iwo Helory – Patrona Prawników, czyli ciągłego doskonalenia się w sztuce „boni et aequi”.
Legalis

Aktualności:

19/11/2019

Spotkanie z okazji Święta Niepodległości w dniu 11.11.2019 r.

W dniu 11.11.2019 r. odbyło się w Krakowie spotkanie z okazji Święta Niepodległości, współorganizowane przez Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników oraz Kazimierza Barczyka – byłego Prezesa Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności – zat. Prawników Droga do Wolności. Tworzenie prawa w Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ Solidarność w latach 1980-1990, na kanwie publikacji pt. „Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczypospolitej (1980 – 1994)”, pod red. S. Grodziskiego – dostępnej m.in. na stronie www.coiu.pl
04/10/2019

Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników na Jasną Górę – 5.10.2019

Szczęść Boże Krajowe Duszpasterstwo Prawników oraz Duszpasterstwo Prawników Archidiecezji Krakowskiej serdecznie zaprasza wszystkich radców prawnych na Ogólnopolską Pielgrzymkę Prawników na Jasną Górę, która odbędzie się 5 października 2019 roku. Wyjazd z Krakowa i Nowego Sącza Program pielgrzymki z Krakowa: 6.50 – Wyjazd autokarem spod Domu Turysty 9.30 – Droga Krzyżowa na Wałach 11.00 – Msza

28/06/2019

Nowe Władze Stowarzyszenia

Informujemy, że w czasie Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 28.06.2019 r. wybrano nowe Władze Stowarzyszenia: Zarząd: Karol Tatara – Prezes Zarządu Joanna Greguła – Wiceprezes Roman Sygulski – Wiceprezes Maciej Drogoń – Skarbnik Mateusz Kaliński – Sekretarz Komisja Rewizyjna: Magdalena Szepczyńska, Janina Mędrala, Izabela Słowik oraz Piotr Mróz Dziękujemy mec. Romanowi Sygulskiemu za wieloletnie pełnienie funkcji

18/06/2019

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków

Szanowni Państwo – Członkowie Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników, Zawiadamiamy, że Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 28.06.2019 r. (piątek) o godz. 16:30 w Kancelarii przy ul. Filipa Eisenberga 11/1 w Krakowie. Planowany porządek obrad: Otwarcie Zebrania. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego

08/05/2019

Święto Prawników – 17 maja 2019 r.

adw. Roman Sygulski, r.pr. Karol Tatara „PRACOHOLIZM NASZ POWSZEDNI” to tytuł tegorocznej debaty zorganizowanej przez Ars Legis – Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory – Patrona Prawników w Krakowie w ramach XVI Święta Prawników. W debacie odbywającej się w szacownej Auli Jagiellońsiej Collegium Maius UJ w dniu 17 maja udział wzięli: Prof. Bogdan de Barbaro –

15/06/2018

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków

Szanowni Państwo – Członkowie Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników, działając na podstawie §18 ust. 7 Statutu zawiadamiamy o wyznaczeniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków na dzień 28.06.2018 r., godz. 19:00, ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zebrania; Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków; Stwierdzenie prawidłowości zwołania