Sprowadzenie relikwii św. Iwo z Bretanii do Krakowa
14-16.05.2010 r.

m_2059.jpg

m_2066.jpg

m_2221.jpg

m_2239.jpg

Pokaz slajdów z uroczystości w Tregieur w formie wygaszacza ekranu można pobrać stąd…

2137.jpg