"Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników jest organizacją pożytku publicznego, założoną w 2005 r. przez przedstawicieli zawodów prawniczych. Najważniejsze cele Stowarzyszania to szerzenie kultury prawa, integracja środowiska prawników, udzielanie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym oraz formowanie młodych adeptów prawa. Członkowie Stowarzyszenia podejmują się trudu urzeczywistniania w swym życiu zawodowym ideałów św. Iwo Helory – Patrona Prawników, czyli ciągłego doskonalenia się w sztuce „boni et aequi”.
Legalis

Aktualności:

14/10/2015

Zaproszenie do zgłaszania się chętnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Szanowni Państwo,
w związku z wej ciem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku – o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. Nr 1255), oraz w związku ze staraniami Ars Legis – Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona prawników o prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, serdecznie zapraszamy Wszystkich Zainteresowanych, którzy zgodnie z ustawą są zdolni do udzielania nieodpłatnych porad prawnych do przesyłania skanu podpisanej deklaracji zainteresowania udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach poradni Stowarzyszenia (wzór deklaracji przesyłamy w załączeniu), wraz z CV, na adres Stowarzyszenia (ul. Topolowa 11, 31-506 Kraków) lub na adres e-mail.
Termin zgłoszeń upłynie w dniu 31.10.2015 r. (decyduje data wpływu do Stowarzyszenia).
Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Stowarzyszenia
29/06/2015

Relacja z Walnego Zebrania Członków z dnia 28.06.2015 r.

W dniu 28 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Ars Legis.

W trakcie, podjęto uchwały:

  1. zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu z działalno ci Stowarzyszenia wraz ze sprawozdaniem z działalno ci pożytku publicznego za 2014 r.;
  2. zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2014 r.;
  3. udzielającą absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej z pełnienia funkcji w 2014 r.;
  4. uzupełniającą skład Zarządu poprzez powołanie dra Wojciecha Arndta (w miejsce rezygnującego z funkcji ref. sądowego Marcina Rozmusa);
  5. uzupełniającą skład Komisji Rewizyjnej poprzez powołanie r.pr. Władysława Wójcika (przed Walnym Zebraniem zrezygnował z członkostwa w zarządzie) oraz ref. sądowego Marcina Rozmusa w miejsce rezygnujących r.pr. Macieja Knopka oraz r.pr. Katarzyny Bąba .
  6. zmieniającą Statut Stowarzyszenia (§ 10 ust. 3, § 12a, § 13, § 16).

Ponadto przeprowadzono dyskusję na temat wznowienia działalno ci biura nieodpłatnej pomocy prawnej oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie.

18/06/2015

Walne Zebranie 2015 r.

Szanowni Państwo, Członkowie Ars Legis – Stowarzyszenia im. w. Ivo Helory – Patrona Prawników,

Zawiadamiamy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w niedzielę 28 czerwca 2015 r. o godz. 19.00 w Klubie Adwokata, ul. Sławkowska 1, Kraków.

W załączeniu proponowany porządek obrad.

02/03/2015

Zebranie Oddziału Lublin

Zawiadamiamy, że Zwyczaje Zebranie Członków Oddziału Lublin Ars Legis Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory Patrona Prawników odbędzie się w sobotę 21 marca 2015 r. o godzinie 16 w budynku Caritas Archidiecezji Lubelskiej, wej cie od Al. Unii Lubelskiej 15.

W porządku obrad przewidziano:
1) rozpatrzenie i głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalno ci Oddziału w 2014 r.;
2) wybór członków Zarządu Oddziału;
3) dyskusję nad wnioskami dotyczącymi działalno ci Oddziału w 2015 r.
29/01/2015

Kolędowanie w Klubie Adwokata

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków, Wolontariuszy i Sympatyków Ars Legis do udziału w kolędowaniu w Klubie Adwokata, 1 lutego 2015 r., początek o godzinie 18.

Gwarantujemy dużo piewu i niepowtarzalną atmosferę ostatniego kolędowania zimy.

20/01/2015

Spotkania opłatkowe w Krakowie i Lublinie

Duszpasterstwo Prawników Archidiecezji Krakowskiej serdecznie zaprasza wszystkich prawników na spotkanie opłatkowe z Ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Spotkanie odbędzie się 25 stycznia 2015 w Pałacu Biskupim przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. Kardynała. Po Mszy Świętej spotkanie opłatkowe i wspólne życzenia.
Jednocze nie, w imieniu Ks. Michała Czelnego oraz Zarządu Oddziału Lublin, w tym samym dniu, tj. 25 stycznia 2015 r. o godzinie 16 zapraszamy na Mszę Świętą oraz Spotkanie Opłatkowe w dniu w budynku Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Bezpo rednio po Eucharystii, około godziny 17, będą Państwo mieli okazję podzielić się opłatkiem. W programie zostało również przewidziane wspólne kolędowanie oraz poczęstunek.
Zachęcamy do uczestnictwa w obu Spotkaniach i wspólnego celebrowania kończącego się według tradycji okresu Bożego Narodzenia.
19/01/2015

Pierwsze kolędowanie Oddziału Silesia

Dnia 16 stycznia 2015 roku Ars Legis Oddział Silesia zorganizował po raz pierwszy wspólne kolędowanie dla członków i sympatyków. Mam nadzieje, że sukces tego wydarzenia przyczyni się do powstania nowej tradycji w ród braci prawniczej na Górnym Śląsku.
"IMG_1253.JPG"
"IMG_1256.JPG"
"IMG_1259.JPG"
"IMG_1264.JPG"

10/01/2015

WIZYTA W KOŚCIELE ŚW. IWONA W IWONICZU-ZDROJU

W dniu 5 stycznia 2015 r. przedstawiciele Stowarzyszenia udali się z wizytą do Iwonicza-Zdroju, gdzie znajduje się jedyny w Polsce ko ciół pod wezwaniem w. Iwona – patrona prawników. W ko ciele tym znajduje się rzeĹşbiona w drewnie lipowym figura w. Iwo autorstwa Władysława Kandefera – słynnego miejscowego artysty.

"Photo01.jpg"